Dabartinės lietuvių kalbos vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminė sandara ir daryba : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinės lietuvių kalbos vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminė sandara ir daryba: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2017.
Pages:
1 pdf (237 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2012-2016 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2017. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Morphemic structure and formation of nouns and adjectives with (neo)classical elements in modern Lithuanian. Vilnius : [Vilnius University], 2017. 42 p
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – dabartinės lietuvių kalbos vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminė sandara ir daryba. Disertacijoje keliamos su žodžių morfemine sandara, daryba ir (neo)klasikinių elementų klasifikacija susijusios problemos. Disertacijos tikslas – sinchroniniu aspektu ištirti dabartinės lietuvių kalbos vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminę sandarą ir darybą. Pagrindinis tiriamosios medžiagos šaltinis yra Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Lietuvių mokslo kalbos tekstynas, Tarptautinių žodžių žodynas Interleksis, Abėcėlinis lietuvių kalbos morfemikos žodynas, Dabartinės lietuvių kalbos žodynas ir elektroninis Lietuvių kalbos žodynas naudojami kaip papildomi vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais šaltiniai. Remiantis pagrindine ir papildoma medžiaga, morfeminei žodžių sandarai ir darybai analizuoti sudarytas hibridinių ir skolintų žodžių sąvadas. Šiame darbe taikoma keletas tyrimo metodų. Vienas iš jų – sinchroninė morfeminė ir darybinė žodžių analizė. Lyginamuoju metodu siekiama atskleisti hibridinių ir savakilmių vardažodžių morfeminės sandaros ir darybos panašumus ir skirtumus. Tyrime remiamasi tekstynų inspiruota metodologija, apimančia kompiuterizuotą lingvistinių elementų paiešką, leksemų dažnių sąrašus. Disertacijoje pateikiama kokybinė ir kiekybinė analizė leis nustatyti, kokie (neo)klasikiniai elementai vyrauja dabartinėje lietuvių kalboje, kiek hibridinių vardažodžių su jais pasidaryta.Reikšminiai žodžiai: Vardažodis; (neo)klasikinis elementas; Morfeminė sandara; Daryba; Nouns and adjectives; (neo)classical element; Morphemic structure; Formation.

ENThe subject of research is the morphemic structure of nouns and adjectives with (neo)classical elements and their formation in modern Lithuanian. The dissertation addresses problems related to morphemic structure, word formation and classification of (neo)classical elements in Lithuanian. Applying the principles of synchronic word formation analysis, the aim of the research is to investigate the morphemic structure and formation of nouns and adjectives with (neo)classical elements in modern Lithuanian. The main source of data is the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language. The Corpus of Academic Lithuanian, the electronic Dictionary of Internationalisms, the Alphabetical Dictionary of Lithuanian Language Morphemics, the Dictionary of Contemporary Lithuanian and the electronic Dictionary of Lithuanian are used as additional data sources. On the basis of these sources, a compendium was compiled. Several research methods have been applied in this dissertation. One of them is the synchronic approach to morphemic and word formation analysis. The comparative method allows comparison of the morphemic structure and formation of hybrid words with the morphemic structure and formation of indigenous words. The corpus-based method involves a computerized search of lexemes and their frequency. Qualitative and quantitative methods of analysis will permit to determine which affixes and (neo)classical compound constituents are dominant and how many words are derived with them.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73231
Updated:
2022-01-24 17:32:09
Metrics:
Views: 61
Export: