Pasitikėjimo vietos savivaldos institucijomis veiksnių raiška: Šiaulių rajono savivaldybės atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitikėjimo vietos savivaldos institucijomis veiksnių raiška: Šiaulių rajono savivaldybės atvejis
Alternative Title:
Factors of local authorities reliability: the case of Šiauliai district municipality
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2019, 23, p. 119-143
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Politika / Politics; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTKeičiantis valdžios ir visuomenės santykiui, o kartu ir politiniam pasitikėjimui, valdymo institucijos yra priverstos ieškoti naujų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo būdų. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad politinį pasitikėjimą įtakoja daugelis vidinių ir išorinių veiksnių, tokių kaip ekonominė šalies situacija, institucijų veiklos rezultatai, socialinis kapitalas, valdžios sudėtis, žiniasklaida ir pan. Politinis pasitikėjimas gali būti analizuojamas trimis lygmenimis: mikro, mezo ir makro. Kiekviename lygmenyje veikia tie patys veiksniai, tačiau jų reikšmingumas gali pasireikšti skirtingai. Analizuojant politinio pasitikėjimo raišką mezolygmeniu, viešosios politikos formavimas ir jos įgyvendinimas gali priklausyti nuo piliečių požiūrio į valstybės ir savivaldybių institucijas, veikiančias konkrečiuose viešosios politikos posistemiuose (pvz., sveikatos priežiūros ar švietimo srityse). Šio tyrimo tikslas – atskleisti pasitikėjimą vietos savivaldos institucijomis lemiančius veiksnius, kaip atvejį pasirinkus Šiaulių rajono savivaldybę. Atlikta gyventojų apklausa leidžia apibrėžti vyraujančius politinio pasitikėjimo veiksnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Institucijos; Pasitikėjimas valdymo institucijomis; Pasitikėjimo veiksniai; Pasitingėjimas; Piliečių pasitikėjimas; Politinis pasitikėjimas; Savivalda; Socialinis kapitalas; Visuomenė; Citizens trust; Factors of trust; Institutions; Political trust; Self government; Social capital; Society; Trust; Trust in governmental institutions.

ENRelationship between government and society changes, what implicates political trust. Governing institutions are forced to find new ways of making and implementing decisions and to pursuit citizens trust in their efficiency, transparency etc. The scientific literature suggests term of political trust to explain expectations which citizens experienced in relationship with governing institutions. Internal and external factors, such as the economic situation of a territory, the performance of institutions, social capital, the composition of government, the media, and so on has various influence on political confidence of citizens. It can be also analyzed at three levels: micro, meso and macro. The same factors work at each level, but their significance may vary. Micro-level emerges when public confidence influences governmental institutions performance when provide public services and should take into account their perceptions and expectations. At the mezo level, public policy-making and implementation can depend on citizens' trust when municipal authorities operating in specific public policy sub-systems, such as health, education etc. The macro level includes the highest, general level of trust in public authorities, which may even be limited by some structural reforms or various systemic changes. In the theoretical part, general factors are revealed, whereas empirical research is focused on the mezo level. The aim of this study is to reveal the factors that determine confidence in local self-government institutions by choosing Siauliai district municipality as the case. Survey help to identify the prevailing factors of political confidence. [From the publication]

DOI:
10.13165/PSPO-19-23-10
ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84536
Updated:
2020-10-21 22:06:24
Metrics:
Views: 55    Downloads: 9
Export: