Sociotropiniai vertinimai ar asmeninės patirtys? Politinis pasitikėjimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociotropiniai vertinimai ar asmeninės patirtys? Politinis pasitikėjimas Lietuvoje
Alternative Title:
Sociotropic perceptions or personal experiences? Political trust in Lithuania
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2011, Nr. 2 (1), p. 11-26
Keywords:
LT
Politika / Politics; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTDemokratijos išlikimas ir efektyvus funkcionavimas priklauso nuo pasitikėjimo valdžios institucijomis, piliečių noro pripažinti demokratijos taisykles ir jų palaikymo. Parama valdžios institucijoms ir piliečių dalyvavimas valstybės valdymo procese – esminė demokratijos funkcionavimo ir stabilumo užtikrinimo sąlyga. Tarp mokslininkų dominuoja požiūris: per ilgesnį laikotarpį pasitenkinimas politinės sistemos veikimu sukuria aukšto lygio bendrąją paramą demokratijai, kuri sąlygoja demokratinių režimų išlikimą krizių laikotarpiu. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti politinio pasitikėjimo priežastis Lietuvoje. Tyrimo metodas – reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos, atliktos 2010 metais, duomenų analizė. Pirmoje straipsnio dalyje pateikta pasitikėjimo politinėmis institucijomis samprata. Antroje dalyje analizuojamos pasitikėjimo politinėmis institucijomis priežastys. Trečioje straipsnio dalyje atskleidžiami pasitikėjimo politinėmis institucijomis bruožai pokomunistinėse šalyse. Naudojant įvairius statistinės analizės metodus ir būdus, buvo nustatyta, kad politiniam pasitikėjimui daro įtaką pasididžiavimas Lietuvos pilietybe, procedūrinio teisingumo savivaldos institucijose vertinimas, socialinių išmokų didinimo vertinimai, dabartinės šalies ekonomikos ir šalies ekonomikos ateityje vertinimai ir pasitenkinimas gyvenimu. Nuostata, kad valdžia turi daugiau lėšų skirti socialinėms išmokoms ir nepasitenkinimas asmeniniu gyvenimu, susijusi su įsitikinimu, jog sovietiniais laikais gyventi buvo geriau negu dabar. Sociotropiniai ekonominiai vertinimai turi tiesioginį poveikį, o egocentriniai ekonominės padėties vertinimai – netiesioginį poveikį pasitikėjimui politinėmis institucijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Egocentriški vertinimai; Pokomunistinė visuomenė; Pokomunizmas; Politinis pasitikėjimas; Politinės institucijos; Procedūrinis teisingumas; Sociotropiniai vertinimai; Democracy; Egocentric perceptions; Lithuania; Political institutions; Political trust; Post-communist society; Postcommunism; Procedural justice; Sociotropic perceptions.

ENSupport of democracy and acceptance of democratic rules is an essential condition for the effective functioning of democracy. Democratic governments slowly create an affective reservoir of diffuse support for democracy that helps their survival during the period of a short-term economic hardship. This article investigates sources of political trust in Lithuania. The method of the study is an analysis of the data of a survey sample conducted in 2010. In the first section of the article, the concept of political trust is defined and modes of support of democracy are introduced. In the second, the sources of political trust are analyzed. In the third section, the impact of the Soviet legacy and post-Communist transformation are examined. In the fourth, the results of the analysis of the survey data are presented and discussed. The paper concludes that such factors as evaluations of the country's current economy and its economy in the future, pride in the Lithuanian citizenship, evaluations of procedural justice in local government and satisfaction with life influence political trust. Attitudes towards social benefits and dissatisfaction with life are related to the attitudes towards welfare during the Soviet regime. The collective sociotropic perceptions of how the nation as a whole fares economically affect political trust directly and egocentric concerns indirectly. [From the publication]

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29340
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: