Instituciniai tinklai ir socialinis pasitikėjimas savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų sąveikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Instituciniai tinklai ir socialinis pasitikėjimas savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų sąveikoje
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 13, p. 74-82
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Instituciniai tinklai; Pasitikėjimo kultūra; Socialinis kapitalas; Nevyriausybinės organizacijos; Viešoji gėrybė; Savivalda; Institutional networks; The culture of trust; Nongovernmental organizations; Social capital; Public good; Local government.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Instituciniai tinklai; Nevyriausybinės organizacijos; Pasitikėjimo kultūra; Socialinis kapitalas; Viešoji gėrybė.
EN
culture of trust; Institutional networks; Local government; Nongovernmental organizations; Public good; Social capital.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas institucinio bendradarbiavimo tinklų kūrimas pilietinio sektoriaus ir viešosios valdžios lygmeniu. Analizuojamos pasitikėjimo rūšys ir funkcijos. Aptariamas pasitikėjimo kultūrų savitumas skirtingose politinėse sistemose. Apibūdinamos pasitikėjimo kultūros transformacijos vykstant spartiems socialiniams pokyčiams. Pristatoma empirinė studija apie savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) Kauno mieste bendradarbiavimo ryšių kūrimą, akcentuojant tarpusavio pasitikėjimo kaitą. Analizuojant empirinius duomenis, išryškintas valdininkų nelankstumas ir platesnio pilietinio požiūrio stygius bendraujant su nevyriausybinėmis organizacijomis; neobjektyvumo tendencijos vertinant savivaldybės finansuojamus NVO projektus; NVO individualizmas, NVO nesugebėjimas kolektyviai atstovauti savo interesams savivaldybėje; lyderystės problemos nevyriausybinėse organizacijose. [Iš leidinio]

ENThe article proposes the analysis of institutional interaction between local government and nongovernmental organizations. The overview of different theoretical positions including institutional network analysis and trust concepts allow us creates a theoretical background for further institutional interaction analysis. Exceptional attention is given to the sociological concept of trust and its functions, the creation of trust culture in different political systems, especially in democracy. The implementation of project funding mechanism on local government level is analyzed using methods of empirical survey. The data reveals following problems of institutional interaction between local government and civic sector: lack of civic standpoint, hierarchical non-flexibility, non-objectivity, individualization, inability of non-governmental sector to represent their collective interests, the problems of leadership. The proper understanding of institutional interaction mechanism on the public policy level is important for the non-government organizations' leaders as well as for local government representatives. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12251
Updated:
2018-12-17 11:41:00
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: