Pasitikėjimą valstybės tarnyba sąlygojantys veiksniai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitikėjimą valstybės tarnyba sąlygojantys veiksniai Lietuvoje
Alternative Title:
Factors determining trust in civil service in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 3, p. 405-423
Keywords:
LT
Kroatija (Croatia); Suomija (Finland); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami pasitikėjimą valstybės tarnyba sąlygojantys veiksniai, skiriami viešojo valdymo mokslinėje literatūroje, tarptautinių organizacijų rekomendacijose ir Europos Sąjungos šalyse narėse. Straipsnyje formuluojamas tikslas – nustatyti veiksnius, sąlygojančius pasitikėjimą valstybės tarnyba Lietuvoje. Tyrimas buvo atliekamas dviem etapais: pirmiausia buvo atlikta Europos Sąjungos šalių narių pasitikėjimo valstybės tarnyba veiksnių lyginamoji analizė, vėliau – antrinių duomenų statistinio reikšmingumo analizė. Atliekant lyginamąją analizę, identifikuoti pagrindiniai veiksniai, sąlygojantys pasitikėjimą valstybės tarnyba Europos Sąjungos šalyse narėse: valstybės tarnybos įvaizdis, valstybės tarnybos ateities perspektyvos, bendradarbiavimas, valstybės tarnautojų etikos kodekso laikymasis, šalies ekonominės ir socialinės situacijos kintamumas, valstybės tarnautojų tinkamumas eiti pareigas, paslaugų kokybė, sąžiningumas, veiksmingumas ir informacijos sklaida. Atliktas antrinių duomenų lyginamasis tyrimas papildė prieš tai atliktą lyginamąją analizę ir pagrindė veiksnių statistinį reikšmingumą pasitikėti valstybės tarnyba Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnyba; Pasitikėjimas; Viešasis valdymas; Viešasis administravimas; Pasitikėjimą valstybės tarnyba sąlygojantys veiksniai; Civil service; Trust; Public governance; Public administration; Factors determining trust in civil service.

ENTrust in civil service is considered as the main condition for progress and prosperity in every country. The article analyzes civil service, which has a special legal status and the main responsibility for public administration in Lithuania. According to theoretical insights, trust in civil service can be defined as institutional level trust of civil servants, who have a legal status and implements public administration; it is formed on the use of public/administrative services or non-use basis and is characterized by low (civil servant vs. user) mutual knowledge, dependence and continuity. The main factors, which affects trust in civil service is honesty, interest, openness, justice, obligations and competence. The answers of EUPAN country experts showed that the main factors determining trust in civil service in European countries (Latvia, Estonia, Poland, Sweden, Finland, Croatia and the European Commission) is the image of civil service, the future prospects for cooperation, the pursuance of Code of Ethics, honesty, economic and social environment variability, suitability of civil servants to hold public office, quality of services, efficiency and dissemination of information. The factors found in the answers in the first part of the study were checked statistically with the public survey data in the case of Lithuania. The correlational analysis revealed that in Lithuania statistically significant correlations between trust other variables are observed in case of the image of civil service, economic situation of the country, suitability of civil servants to hold public office, the quality of services, integrity and dissemination of information. Meanwhile statistically insignificant factors were found to be cooperation and the pursuance of Code of Ethics, the country’s social situation and contacting a public servant. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.16.3.19339
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Pasitikėjimo vietos savivaldos institucijomis veiksnių raiška: Šiaulių rajono savivaldybės atvejis / Vilma Tubutienė, Gabrielė Norvaišaitė. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka 2019, 23, p. 119-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67254
Updated:
2018-12-17 14:15:09
Metrics:
Views: 59    Downloads: 12
Export: