"Blato" ryšių Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Blato" ryšių Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu analizė
Alternative Title:
Analysis of "blat" relations during the late Soviet period in Lithuania
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2014, Nr. 2 (35), p. 252-270
Keywords:
LT
Blatas; Socialiniai tinklai; Socialinis kapitalas; Sovietinė visuomenė.
EN
Blat; Social networks; Social capital; Soviet society.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama atskleisti „blato“ ryšiais paremtų socialinių tinklų bruožus Lietuvos visuomenėje vėlyvuoju sovietmečiu. „Blatas“ suprantamas kaip sovietinei visuomenei savita neformalių mainų forma, orientuota į asmeninio vartojimo poreikius ir reorganizuojanti oficialią materialinių gėrybių paskirstymo sistemą. Straipsnio pradžioje apžvelgiamos struktūrinės šios mainų formos atsiradimo sąlygos, „blato“ paplitimo poveikis sovietinės sistemos funkcionavimui. Paskui pateikiami 2014 metais atlikto tyrimo duomenų analizės rezultatai, leidžiantys teigti, kad „blato“ tinklų pagrindą sovietinėje Lietuvos visuomenėje sudarė stiprūs ryšiai, tačiau žmonių materialinė gerovė priklausė nuo jų turėtų ryšių įvairovės, kiek jie sugebėjo pasitelkti ne tik stiprius, bet ir silpnus ryšius, spręsdami kasdienio gyvenimo gerovės problemas. Analizė taip pat atskleidė, kad nors „blato“ praktikos visuomenėje buvo paplitusios, pačių žmonių „blatas“ didžiąja dalimi nebuvo atpažįstamas. [Iš leidinio]

ENThis article is aimed at revealing structural characteristics of "blat" networks during late soviet period in Lithuanian society. "Blat" is understood as a form of informal exchange particular for Soviet society. It was oriented at satisfaction of needs of personal consumption and it reorganized state system of distribution of material resources. The article starts from brief review of institutional conditions that facilitated formation and spread of "blat" exchange and defines consequences of "blat" for functioning of Soviet system. The article goes on presenting results of the data analysis of representative survey of Lithuanian population conducted in 2014. It is concluded that during Late Soviet period "blat" networks in Lithuanian society mainly consisted of strong ties, however, material well-being of individuals was associated with their abilities to use not only strong, but also weak ties. Data analysis also reveal that "blat" practices were frequently misrecognized as such by those who used them. [From the publication]

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Šventės ir bendradarbių kultūra Vilniuje bei jo apylinkėse / Irma Šidiškienė. Res humanitariae. 2019, t. 25, p. 77-94.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63677
Updated:
2018-12-17 13:56:15
Metrics:
Views: 114    Downloads: 5
Export: