Формирование коммуникативных компетенций учителя в ситуациях проявления речевого этикета в разноязычной среде

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Rusų kalba / Russian
  • Anglų kalba / English
Title:
Формирование коммуникативных компетенций учителя в ситуациях проявления речевого этикета в разноязычной среде
Alternative Title:
Developing the teacher's communicative competencies in the speech etiquette situations in the multilingual environment
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 7, p. 46-61
Keywords:
LT
Kalbinė-komunikacinė kompetencija; Kalbos kultūra; Kalbos kultūriniai stereotipai; Komunikacinis elgesys; Lingvistinė kultūrologija, komunikacinis elgesys, kultūriniai kalbėjimo stereotipai, tarptautinė komunikacinė kompetencija (TKK), komunikacinė iškalbos kompetencija; Tarpkultūrinė komunikacija.
EN
The communicative behavior; The communicative speech competency; The cultural-speech stereotype; The intercultural communication (ICC); The intercultural communication (ICC), the communicative speech competency; The linguaculturelogy; The linguaculturelogy, the communicative behavior, the cultural-speech stereotype.
Summary / Abstract:

LTPastarųjų metų lingvodidaktikos metodikoje stebimas didelis susidomėjimas ne tik (ir ne tiek) pačia kalba, kiek už jos glūdinčia nacionaline komunikavimo kultūra, kultūrine aplinka bei kultūriniais visuomenės stereotipais. Straipsnyje analizuojami teoriniai ir praktiniai tarpkultūrinės komunikacijos, pasireiškiančios kalbinio etiketo situacijose daugiakalbėje aplinkoje, gebėjimų ugdymo klausimai. Aptariami lietuviškojo kalbinio etiketo ypatumai lyginant su latvių, rusų, lenkų, baltarusių bei kitų kalbų pavyzdžiais, o taip pat kai kurie neverbalinių trukdžių, susijusių su kalbiniu etiketu, atvejai. Dėl kaimyninių tautų kultūrų panašumo, kalbinis etiketas daugeliu atvejų skiriasi ne tiek savo turiniu, kiek išraiškos forma. Mokslinės literatūros analizės, pedagoginio stebėjimo bei pedagoginės patirties apibendrinimo pagalba straipsnyje nagrinėjami kalbinio etiketo, kaip tam tikros, nusistovėjusios tradicinių verbalinio bendravimo formulių sistemos, kalbinio elgesio modelių ypatumai. Lyginamos skirtingų kalbų pasisveikinimo, prašymo, kreipimosi į kitą asmenį, atsisveikinimo ir kt. kalbinio etiketo formos. Straipsnyje remiamasi idėja, kad kalbos mokymo procese būtina atsižvelgti į tautinį mentalitetą, akcentuojama sąmoningo kultūrinių - kalbinių stereotipų bei kalbos pajautimo formavimo įvairiakalbėje studentų auditorijoje svarba. Siūloma tarpkultūrinės komunikacijos daugiakalbėje aplinkoje prieiga, pateikiamos lingvokultūrologinės įžvalgos, kurios gali būti pritaikomos formuojant kultūrinius - kalbinius būsimųjų mokytojų komunikavimo gebėjimus.

ENThe article analyzes the questions of the theory and practice of the intercultural communication (ICC) competences developing in the speech eti­quette situations in the multilingual environment. The peculiarities of the Lithuanian speech etiquette in comparison to the examples of Latvian, Russian, Polish, Byelorussian, and the western foreign languages are considered. Some cases of the nonverbal handicaps connected to speech etiquette are described too. The linguaculturelogical material given in the article may be applied for developing teacher's intercultural communicative competencies. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32305
Updated:
2018-12-17 12:07:43
Metrics:
Views: 72    Downloads: 1
Export: