Veiksmažodžio „eiti“ konstrukcijos XVI a. lietuvių kalbos raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksmažodžio „eiti“ konstrukcijos XVI a. lietuvių kalbos raštuose
Alternative Title:
Constructions with the verb eiti “to go” in the 16th century Lithuanian writings
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2020, 15, 1 pdf (22 p.)
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamos veiksmažodžio eiti konstrukcijos XVI a. lietuvių kalbos raštuose. 744 pavyzdžiai atrinkti iš Martyno Mažvydo Katekizmo ir Formos krikštymo, Jono Bretkūno Biblijos, Giesmių Duchaunų, Kancionalo ir Kolektų, Mikalojaus Daukšos Katekizmo ir Postilės. Taikant kokybinės lingvistinės analizės, kiekybinės analizės ir freimų semantikos metodus, siekiama išanalizuoti konstrukcijų, einančių su minėtu veiksmažodžiu, raišką ir reikšmę. Tiriant senuosius tekstus, pasitelktà LKI Raštijos paveldo tyrimo centro svetainė Senieji raštai: konstrukcijų ieškota šios svetainės paieškų sistemoje, taip pat naudotasi čia pateikiamomis senųjų tekstų elektroninėmis konkordancijomis. Analizuojant konstrukcijų su nagrinėjamu veiksmažodžiu semantiką, buvo naudotasi FrameNet sistema. Tais atvejais, kai analizuojamos situacijos neatitiko freimų duomenų bazėje pateikiamų aprašų arba apskritai nebuvo rastos, remtasi tyrimo autorės žiniomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Freimų semantika; Slinktis; Senieji raštai; Veiksmažodis; Frame semantics; Motion; Old writings; Verb.

ENThis research investigates the semantics and the structure of the constructions with the verb eiti ‘to go’ extracted from the old Lithuanian written texts, dating back to the 16th century. It aims to examine the meanings and the structure of the constructions that contain the motion verb eiti ‘to go’ within their structure. There is a considerable body of research investigating various aspects of motion verbs in different languages of the world, including Lithuanian. However, no studies have so far targeted constructions with the verb eiti ‘to go’, found in the 16th century Lithuanian writings. The present study is based on the qualitative content analysis, quantitative analysis, and frame semantics methodology. The concordances of the Lithuanian texts have been filtered out from the Database of Old Writings digitalised by the Institute of the Lithuanian Language. The examples were taken from Martynas Mažvydas’ Katekizmas (MžK) and Forma krikštymo (MžF), Jonas Bretkūnas’ Biblija (BB), Giesmės Duchaunos (BG), Kancionalas (BKa) and Kolektos (BKo), Mikalojus Daukša’s Katekizmas (DK) and Postilė (DP).The frames of Motion, State, Law, Eternity, Service, Opposition, Law, etc., evoked by the selected constructions, were examined using the frame semantics (FrameNet Project). The research has shown that the current constructions with the motion verb eiti ‘to go’ can form the core of the mentioned frames. The observation that has emerged from this analysis is that some meanings of the analysed constructions are conserved in the current Lithuanian language while others have already disappeared. This work could be useful for historical linguists. [From the publication]

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92227
Updated:
2022-01-14 16:24:48
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: