Raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raštai / Kristijonas Donelaitis. T. 1, Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas
Editors:
  • Vaicekauskas, Mikas, sudarymas, įvadas, komentarai [com, aui, cwt]
  • Krištopaitienė, Daiva, įvadas, komentarai [aui, cwt]
  • Dilytė, Dalia, įvadas [aui]
  • Zubaitienė, Vilma, įvadas [aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.
Pages:
CXXXV, 233 p
Notes:
Kiti įvado autoriai: Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė, Vilma Zubaitienė. Bibliografija.
Keywords:
LT
Raštų leidimai; Raštų leidimas.
EN
Edition of works; Editions.
Summary / Abstract:

LTDonelaičio „Raštų“ t. 1 publikuojamas poemos „Metai“ dokumentinis ir kritinis leidimai. Dokumentinio leidimo tikslas – pateikti dokumentiškai tikslų, skaitmeninėmis priemonėmis parengtą ir šiuolaikiniais senųjų rašmenų analogais perteiktą „Metų“ pagrindinių šaltinių (Donelaičio autografų ir Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno 1869 m. „Metų“ publikacijos, kurioje yra mažiausia parengėjo intervencija) perrašą. Kritinio leidimo tikslas – pateikti skaitmeninėmis priemonėmis parengtą ir šiuolaikinėmis grafinėmis priemonėmis perteiktą kritinį (tekstologinės analizės metodais nustatytą) „Metų“ leidimą. Kritinis „Metų“ leidimas teikiamas kaip naujausia, definytivi teksto redakcija, skirta literatūrinių tyrimų, sklaidos ir visuotinės kultūrinės vartosenos tikslams. Dokumentiniu ir kritiniu leidimais „Metai“ skelbiami kaip ypatingos nacionalinės ir tarptautinės reikšmės kultūros paveldas. (Reikia priminti, kad neseniai buvo išleistas ir išlikusių Donelaičio autografų fotografuotinis leidimas – „Kristijono Donelaičio rankraščiai“ (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.) Knygą sudaro įvadinė ir publikacijų dalys. Įvadinėje dalyje (parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė) spausdinamas įvadas, santrumpų sąrašai, šaltinių ir literatūros sąrašas, publikacijų dalyje – dokumentinis ir kritinis „Metų“ leidimai ir priedas – dokumentinė Johanno Friedricho Hohlfeldto nuorašo fragmento publikacija. Naujojo Kristijono Donelaičio „Raštų“ leidimo adresatu numatoma filologų bendruomenė – tekstologai, lingvistai, literatūrologai, literatūros istorikai, redaktoriai, taip pat ir kultūros istorikai. „Metų“ tekstą apsispręsta publikuoti taip, kad jis atlieptų įvairius filologinius poreikius.Reikšminiai žodžiai: Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann; Gorgas Henrikas Ferdinandas Nesselmanas; Kristijonas Donelaitis; Raštų leidimai; Raštų leidimas; Edition of works; Editions; Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann; Kristijonas Donelaitis.

ENVolume 1 of Writings by Kristijonas Donelaitis includes documentary and critical editions of the poem Metai (The Seasons). The aim of the documentary edition is to present a documentarily precise (literal diplomatic) transcript of the basic sources of Metai prepared digitally and conveyed by means of contemporary equivalents of early graphemes (Donelaitis's autographs (D) and the publication of Metai by Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann of 1869 (N), in which the editor's intervention is the smallest among all publications of the text). The aim of the critical edition is to present a critical publication of Metai (established and justified by the methods of textual analysis and claiming to be definitive), prepared digitally and conveyed by contemporary graphic means for the purposes of literary research and promotion and meant for general cultural use. The documentary and critical editions proclaim Metai by Donelaitis a cultural heritage of outstanding national and international value. The book consists of an introductory part and publications. The introductory part includes a foreword, lists of abbreviations [...] The new edition of Writings by Donelaitis is addressed to the philological community - textual and literary scholars, linguists, literary historians, editors and cultural historians. The publication of the text of Metai has been formatted to meet various philological needs. [From the publication]

ISBN:
9786094251511 (bendras); 9786094251504 (t. 1)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54240
Updated:
2022-01-11 20:19:04
Metrics:
Views: 37
Export: