Moksleivių požiūris į fizinę saviugdą ir jo ugdymo galimybės mokykloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių požiūris į fizinę saviugdą ir jo ugdymo galimybės mokykloje: disertacija
Alternative Title:
Student’s views on physical self-training and the chances of doing it at school
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
146 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – nustatyti moksleivių požiūrio į fizinę saviugdą ypatumus bei įvertinti jo ugdymo galimybes mokykloje. Moksleivių požiūris į fizinę saviugdą bei psichosocialinės sveikatos rodikliai buvo nustatyti taikant anketinę apklausą. Parengta teigiamo moksleivių požiūrio į fizinę saviugdą skatinimo programa ir ugdomuoju eksperimentu įvertintas jos veiksmingumas. Tyrime buvo sukonstruotos dvi tiriamųjų imtys. Nepriklausoma imtimi siekėme nustatyti tirtų moksleivių požiūrio į fizinę saviugdą ypatumus bei įvertinti jo sąsajas su psichosocialinės sveikatos rodikliais. Šios imties tūrį sudarė reprezentatyvi 1162 moksleivių grupė (537 berniukai ir 625 mergaitės), parinkta tikimybiniu atsitiktiniu būdu taikant serijinį principą iš trylikos bendrojo lavinimo mokyklų šeštų, aštuntų ir vienuoliktų klasių moksleivių. Ugdomajam eksperimentui vykdyti buvo sukonstruota priklausoma imtis, kurios tūrį sudarė 74 penktų klasių mokiniai (45 berniukai ir 29 mergaitės), parinkti netikimybiniu atsitiktiniu būdu iš vienos bendrojo lavinimo mokyklos. Tyrimas atskleidė moksleivių požiūrio į fizinę saviugdą priklausomybę nuo amžiaus, socialinės lyties, gyvenamosios vietos. Pastebėta, kad aktyvi tirtų moksleivių fizinė veikla yra palanki jų socialinei integracijai ir savigarbai. Ugdomojo eksperimento rezultatai parodė, kad teigiamas moksleivių požiūris į fizinę saviugdą yra ugdomas, kai skatinant mokinius stebėti, analizuoti ir kontroliuoti savo fizinę būseną suteikiama žinių apie kūno kultūrą ir sveiką gyvenseną. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this work was to determine student’s views on physical self-training and the chances of doing it at school. Student’s views on physical self-training and their psycho-social health indicators were determined by means of a questionnaire survey. A program to encourage a positive student attitude toward physical self-training was designed and its effectiveness was evaluated in a training experiment. In the study two samples of training subjects were used. In an independent sample we tried to establish the particulars of the surveyed students’ attitudes toward physical self-training and to evaluate the connection of these to their psycho-social health indicators. This sample was composed of a representative group of 1,162 students (537 males and 625 females), chosen arbitrarily and stochastically using the serial principle from studies in the sixth, eighth and eleventh classes of 13 general education schools. To implement the training experiment a dependent sample was constructed, consisting of 74 fifth class students (45 males and 29 females), chosen arbitrarily and non-stochastically from one general education school. The study revealed that the students’ view of physical self-training was dependent on age, sex and place of residence. It was observed among the students studied that active physical activity is helpful to their social integration and self-respect. The results if the training experiment showed that a positive student attitude to physical self-training is developed when students are encouraged to observe, analyse and control their physical condition and they are given information about caring for their bodies and healthy living.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10237
Updated:
2022-02-07 20:09:12
Metrics:
Views: 12
Export: