Lietuvos darbo rinkos pokyčiai 2008–2016 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos darbo rinkos pokyčiai 2008–2016 metais
Alternative Title:
Changes of Lithuania’s labour market in the period of 2008-2016
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2018, Nr. 10 (2), p. 322-340
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos darbo rinkos teoriniai aspektai, žmogiškųjų išteklių segmentavimas, užimtumas ir nedarbą lemiantys veiksniai. Publikacijoje pateikiamos aktyviosios darbo rinkos politikos priemonės, kuriomis siekiama efektyviai panaudoti darbo išteklius: didinti darbingo amžiaus gyventojų, nedalyvaujančiųjų darbo rinkoje darbinį aktyvumą, mažinti nedarbą. Straipsnyje pristatomas Lietuvos darbo rinkos struktūros pokyčių tyrimas 2008–2016 m. laikotarpiu, atskleidęs neigiamų pasikeitimų darbo rinkoje priežastis. Ekonomikos pokyčiai skaudžiai palietė socialiai pažeidžiamuosius darbo rinkos dalyvius: jaunimą bei nekvalifikuotą darbą dirbančius asmenis. Gautų tyrimo rezultatų pagrindu vertinamos Lietuvos darbo rinkos tendencijos ir numatomos ateities perspektyvos. [Iš leidinio]

ENThis article analyses theoretical aspects of the Lithuanian labour market, the segmentation of human resources, employment and the determinants of unemployment. It looks at measures of active market policy aimed at the efficient use of labour resources: the working age population, non-participants in the labour market, increasing work activity and reducing unemployment. The article presents a survey of the changes in Lithuania’s labour market between 2008 and 2016, revealing the causes of any negative trends. Changes in the country’s economy severely affected socially offending labour market participants, with youths and unskilled employees concerned. Unemployment in Lithuania is structurally unfavorable, mainly consisting of low-skilled or unskilled people who are not prepared for competing in the labour market, have no job skills or have lost contact with the market. However, a strong positive trend in the country’s labour market was also identified in the form of a decrease in youth unemployment. As unemployment among this segment of the population has a significant negative economic and social impact, it is important to maintain positive developments here in the future. The results of the survey aided an evaluation of changes and the outlook for future prospects in the Lithuanian labour market. The employment rate and average annual unemployment forecast for 2017 and 2018 indicated that employment should continue to rise, with this figure expected to reach 70.84% in 2018. The unemployment rate is, meanwhile, expected to decline, with the number of unemployed reaching 123.96 thousand in 2018. [From the publication]

DOI:
10.13165/SMS-18-10-2-13
ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80956
Updated:
2020-02-27 13:08:22
Metrics:
Views: 35    Downloads: 12
Export: