Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių socialinė nauda

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių socialinė nauda
Alternative Title:
Social benefit of active labour market policy measures
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2010, t. 21, Nr. 2, p. 101-111
Keywords:
LT
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės ir efektyvumas; Efektyvumas; Materialinė ir nematerialinė nauda; Pažeidžiamos grupės; Socialinė nauda.
EN
Active labour market policy measures; Active labour market policy measures and efficiency; Efficiency; Material and non-material benefits; Social benefit; Vulnerable groups.
Summary / Abstract:

LTAktyviomis darbo rinkos politikos (ADRP) priemonėmis siekiama padidinti asmenų, patiriančių sunkumų darbo rinkoje, tikimybę įsidarbinti. Tam tikroms pažeidžiamoms gyventojų grupėms sudarant palankesnes sąlygas įsitvirtinti darbo rinkoje, įgyvendinami pozityvios diskriminacijos principai. Kai darbo jėgos paklausa yra pakankama, dažniausiai dėmesys atkreipiamas tik į ekonominius šių priemonių efektyvumo rodiklius – įsidarbinimą, išlaidas vienam dalyviui ir jų atsipirkimą, tačiau drastiškai sumažėjus darbo jėgos paklausai, sunku tikėtis gerų dalyvių įdarbinimo priemonių rezultatų. Šiame straipsnyje, remiantis šių priemonių dalyvių apklausos duomenimis, atskleidžiama socialinė ADRP priemonių nauda. Be to, nustatyta, kad šiuolaikinėmis sąlygomis ADRP priemonės tampa įrankiu, skirtu palaikyti bedarbių pajamas, ir tai tradiciškai priskiriama pasyvioms darbo rinkos politikos priemonėms. [Iš leidinio]

ENThe target of active labour market policy (ALMP) measures is to help people who meet difficulties in labour market increase their chances for employment. While establishing favourable conditions to participate in the labour market for certain vulnerable groups, the principles of positive discrimination are implemented. Often, when labour demand is high, the indices such as job placement and costs per participant, which characterise the economic effectiveness of the ALMP, are most important. However, when labour demand dramatically shrinks, it is difficult to anticipate good employment results. The aim of the article is to show the social benefits of the ALMP on the basis of survey results. Also, this study has revealed that under the present economic circumstances the ALMP becomes a tool for income support which traditionally is attributed to passive labour market policies. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26657
Updated:
2018-12-17 12:44:18
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: