Intelektinio kapitalo įtaka verslo internacionalizacijos procesams Lietuvos įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinio kapitalo įtaka verslo internacionalizacijos procesams Lietuvos įmonėse
Alternative Title:
Impact of intellectual capital on business internationalization processes in Lithuanian firms
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2016, t. 8, Nr. 2, p. 149-158. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Intelektinio kapitalo vertinimas; Intelektinis kapitalas; Internacionalizacija; Įmonės; Žmogiškasis kapitalas.
EN
Assessment of intellectual capital; Companies; Firms; Human capital; Intellectual capital; Intellectual capital assessment; Internationalization.
Summary / Abstract:

LTIntelektinis kapitalas yra pagrindinis veiksnys, padedantis kurti įmonėje pridėtinę vertę, skatinantis ekonominį augimą ir didinantis konkurencingumą globalioje rinkoje. Globalizacijos kontekste auga mažų įmonių poreikis internacionalizuoti savo veiklą. Organizacijų internacionalizacijai didelę įtaką turi intelektinis, o ypač žmogiškasis kapitalas. Šio straipsnio tikslas yra apibendrinti mokslinėje literatūroje aptinkamą intelektinio kapitalo sampratą ir jo vertinimą, išryškinti jo reikšmę bei svarbą Lietuvos įmonių internacionalizacijai. Atliktas tyrimas grindžiamas mokslinės literatūros analize ir sinteze, intelektinio kapitalo bei internacionalizacijos klausimais. [Iš leidinio]

ENIntellectual capital is the main factor contributing to the growth of economy and increasing competitiveness in global market. The need for internationalization of small firms increases in globalization context. Intellectual capital and human capital have significant impact on internationalization of organizations. The paper aims to review the concept of intellectual capital and its assessment, to reveal the significance and importance for internationalization of Lithuanian firms. The investigation is based on analysis and synthesis of prevailing scientific literature, investigating intellectual capital and internationalization. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.895
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Lietuvos darbo rinkos pokyčiai 2008–2016 metais / Oksana Tomaševičienė, Julija Staroselskaja. Socialinių mokslų studijos. 2018, Nr. 10 (2), p. 322-340.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68144
Updated:
2018-12-17 14:13:09
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: