Lietuvos žmogiškųjų išteklių geoekonominė struktūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žmogiškųjų išteklių geoekonominė struktūra
Alternative Title:
Geoeconomical structure of the human resources in Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 1 (54), p. 11-25
Summary / Abstract:

LTŽmogiškieji ištekliai visada buvo svarbūs valstybių ir tautų raidai. Nuo jų skaičiaus, o vėliau ir nuo jų kokybinių požymių priklausė valstybės raida, jos vieta pasaulio politinėje ir ūkinėje sistemose, pačios valstybės saugumas. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti žmogiškųjų išteklių skaičiaus ir jų svarbiausių kokybinių požymių situaciją. Lietuva turi pakankamai žmogiškųjų išteklių, kuriuos galima panaudoti gerovės valstybei kurti. Jų efektyvesnį naudojimą varžo ekonominės ir socialinės šalies vidaus problemos. Ateityje dėl mažėjančio gimstamumo neišvengiamai atsiras iš aktyvaus gyvenimo pasitraukiančių kartų (generacijų) kompensavimo problema. Lietuvos žmogiškuosius išteklius galima apibūdinti kaip gerai kvalifikuotą, išsimokslinusią darbo jėgą, kuri, sprendžiant pagal emigracijos mastą, turi paklausą labiau ekonomiškai išvystytose šalyse. Su tuo susijęs ir „protų nutekėjimas“ iš Lietuvos. Kartu Lietuva praranda labiausiai kvalifikuotus specialistus ir darbininkus. Dėl vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimo ir pensinio amžiaus žmonių skaičiaus augimo didėja išlaikytinių skaičius vienam dirbančiajam. Ateityje ši problema aštrės dėl mažėjančio ikidarbinio amžiaus žmonių skaičiaus. Gyventojų užimtumo struktūra panaši į išvystytų šalių, tačiau išsamesnė analizė rodo Lietuvos ekonomikos stabilumo trūkumą, jos nesugebėjimą konkuruoti su kitomis Vakarų valstybėmis. Tokia situacija būdinga ir gyventojų užimtumui apskrityse.Reikšminiai žodžiai: Darbingas amžius; Teritorinis gyventojų pasiskirstymas; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių kokybė; Able-bodied population; Employable age; Geoeconomical structure; Human resources; Quality of human resources; Territorial distribution; Territorial distribution of population.

ENHuman resources were always important for development of states and nations. Development of a state and its place in global political and economic systems as well as its security depended on the number of the human resources. The aim of this article is to analyse the situation in the field of human resources and their key quantitative characteristics. Lithuania has enough of human resources which can be used for the development of the state’s welfare. The state’s economic and social problems impede the effective use of its human resources. In the future, the decreasing birth rate will inevitably cause the problem of compensation of generations retreating from active life. Lithuanian human resources can be described as a qualified, educated labour force, which, considering the rate of emigration, is in demand in economically developed countries. This leads to the “brain drain” from Lithuania. This way Lithuania loses its qualified specialists and workers. The increasing average life expectancy and the number of pension age people, the number of dependants per one working person increases. In the future, this problem will sharpen due to the decreasing number of people of pre-work age. The structure of the population employment is similar to the one in the developed counties; however, a more thorough analysis shows the drawbacks of the Lithuanian economic stability and its inability to compete with other western states. This situation is also relevant with regard to the employment in districts.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28659
Updated:
2018-12-17 12:57:47
Metrics:
Views: 52    Downloads: 10
Export: