The Extension of meaning : spatial relations in English and Lithuanian

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Extension of meaning: spatial relations in English and Lithuanian
Alternative Title:
Reikšmės perkėlimas: erdvės santykiai anglų ir lietuvių kalbose
In the Book:
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTŠiuo tyrimu mėginama atskleisti sinonimiškų prielinksnių reikšmes anglų (EN) ir lietuvių (LT) kalbose. Analizuojami vertikaliosios ir horizontaliosios ašies neigiamų verčių prielinksniai: EN under–below ir LT poInstr–žemiau bei EN behind–beyond ir LT užGen–anapus. Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti ryšį tarp pirminių (fizinės erdvės) ir perkeltinių (kitų erdvės tipų) šių lokatyvų reikšmių, reikšmės perkėlimo mechanizmą bei nuoseklumą. Medžiaga surinkta iš dviejų tekstynų – Britų nacionalinio tekstyno ir Lietuvių Donelaičio tekstyno. Tyrimas grindžiamas kognityvinės ir kontrastyvinės lingvistikos metodologija bei komponentinės analizės principais. Pagrindiniai reikšmėms apibūdinti vartojami terminai yra Y (atskaitos taškas) ir X (trajektorius). Iš tyrimo rezultatų matyti, kad reikšmės perkėlimas daugeliu atvejų grindžiamas fizinės erdvės konceptualizacija, o pagrindinis reikšmės perkėlimo mechanizmas yra metafora. Horizontaliosios ašies sinonimiškų prielinksnių reikšmės EN behind ir beyond skiriasi pagal Y tipą, o LT užGen ir anapus – pagal Y-o atskiriamų erdvių tipus. Vertikaliosios ašies sinonimiškų prielinksnių reikšmes abiejose kalbose skiria sąveikos tarp X ir Y ne/buvimas. Įdomu, kad kai kurios situacijos, fiksuojamos perkeltinėse lokatyvų reikšmėse, vienoje kalboje konceptualizuojamos vertikalioje ašyje, o kitoje – horizontalioje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Reikšmės išplėtimas; Erdvinių santykių nurodymas; Anglų kalba; Extension of meaning; Spatial relations; Lithuianian language; English language.

ENThe present research focuses on the synonymous prepositions referring to the negative end of the vertical (up-down) and horizontal (front-back) dimensions in English (EN) and Lithuanian (LT): under–below in EN and poInstr–žemiau in LT as well as behind–beyond in EN and užGen–anapus in LT. The paper sets out to examine the relationship between spatial and non-spatial meanings and to identify regularities of the meaning extension from spatial into non-spatial domain. The materials have been collected from the language corpora—the British National Corpus and the Lithuanian Donelaitis Corpus. The methodology of research relies on the general framework of cognitive linguistics, componential analysis and contrastive linguistics. The key terms used for the explication of meaning are Y (Landmark) and X (Trajector). The results of investigation have shown that extended meanings of all prepositions rely heavily on the physical meaning with metaphor being the key mechanism of extension. In the horizontal dimension, the major dividing line between the EN behind and beyond lies in the type of Y whereas in the LT už and anapus – in the type of spaces separated by Y. In the vertical dimension the difference between the synonymous prepositions in both EN and LT lies in the absence/presence of interaction between Y and X. Interestingly, the choice between the vertical and horizontal dimensions in the extended meaning in some cases is language-specific—what is thought of in one language in horizontal terms can be conceptualised in vertical terms in another. [From the publication]

ISBN:
3631531109
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2722
Updated:
2013-06-26 16:24:50
Metrics:
Views: 42
Export: