Proximity in English and Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Proximity in English and Lithuanian
Alternative Title:
Artumo santykių raiška anglų ir lietuvių kalbose
In the Journal:
Kalbotyra. 2003, t. 53 (3), p. 117-125
Keywords:
LT
Artumo santykių raiška; Anglų kalba; Prielinksnis; Komponentinė analizė; Kognityvinė lingvistika; Tekstynas; Lingvistinis eksperimentas.
EN
Proximity; English language; Preposition; Corpora; Cognitive linguistics; Componential analysis; Linguistic experiment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama kai kurių artumo prielinksnių semantika anglų ir lietuvių kalbose: angliškųjų by, beside ir lietuviškųjų šalia, greta, ties. Nustatyta, kad bendriausios sąvokos 'artumas' (angį. proximity) šių sinonimiškų prielinsknių reikšmei atskleisti nepakanka. Tyrime remtasi angliškuoju nacionaliniu britų ir lietuviškuoju Donelaičio tekstynu; tyrimas grindžiamas komponentine analize, kognityvinės lingvistikos principais bei lingvistiniu eksperimentu. Nagrinėjamos grupės prielinksniai pagal reikšmę, skirstytini į du erdvės santykių organizavimo tipus: regioninį ir neregioninį. Regioninis tipas dar suskyla į du regiono variantus: kokybinės erdvės, kuri realizuojama angliškuoju by (A castle by the sea) ir geometrinės erdvės, kuris realizuojamas lietuviškuoju ties (Mūšiai vyko ties Šiauliais). Neregioninio tipo santykiai realizuojami arba kaip objektų seka erdvėje (lietuviškuoju prielinksniu šalia - šalia kelio karčema), arba kaip eilės tipo objektų sąranga erdvėje, kai du ar daugiau objektų veidu/fasadine puse yra atsigręžę į vieną pusę. Pastarojo pobūdžio erdvės santykiai realizuojami angliškuoju prielinksniu beside (He was sitting beside the driver) ir lietuviškuoju greta (atgulė greta savo vyro). [Iš leidinio]

ENThe article sets out to disclose the semantic structure of the spatial prepositions of proximity by and beside in English and šalia, greta and ties in Lithuanian. The paper argues that proximity covers a wide range of spatial relations. More specifically, the above prepositions refer to different types of spatial organisation: regional and non-regional. The first type covers at least two subtypes of regions: qualitative/functional (by) and geometrical region (ties). Within non-regional spatial organisation, two varieties seem to be relevant: sequence in space (šalia,) and row-type organisation of entities (beside, greta,). Cross-linguistically, the prepositions under study in most cases manifest partial overlap of meaning. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15410
Updated:
2018-12-17 11:11:53
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: