Artumo santykiai anglų ir lietuvių kalbose : kai kurie perkeltinės lokatyvų reikšmės ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Artumo santykiai anglų ir lietuvių kalbose: kai kurie perkeltinės lokatyvų reikšmės ypatumai
Alternative Title:
Proximity in English and Lithuanian: meaning extension in some locatives
In the Journal:
Filologija. 2007, Nr. 12, p. 85-94
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Artumas; Erdvės skaidymas; Kognityvinė lingvistika; Lokatyvas; Perkeltinė lokatyvų reikšmė; Perkeltinė reikšmė; Prielinksninė konstrukcija; Regionas; Tekstynas; Cognitive linguistics; Corpus; English; Extended meaning; Lithuanian; Locative; Meaning extension in some locatives; Prepositional construction; Proximity; Region; Spatial organisation.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Artumas; Erdvės skaidymas; Kognityvinė lingvistika; Lokatyvas; Perkeltinė lokatyvų reikšmė; Perkeltinė reikšmė; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Regionas; Tekstynas.
EN
Cognitive linguistics; Corpus; English; Extended meaning; Locative; Meaning extension in some locatives; Prepositional construction; Proximity; Region; Spatial organisation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama, kaip susiklosto panašios ir skirtingos perkeltinės reikšmės keliose kalbose. Gilinamasi į pirminėje reikšmėje fizinį artumą reiškiančių angliškų ir lietuviškų prielinksnių by, beside, šalia, greta, ties reikšmes ir siekiama nustatyti, kiek artumo reikšmė išlieka ir / arba transformuojama perkeltinėje reikšmėje. Darbe naudojami X ir Y žymi du pagrindinius lokatyvo elementus: X lokalizuojamas Y-o atžvilgiu, pastarasis yra atskaitos taškas. Aiškėja, kad tirtų prielinksnių reikšmės pagrindą sudaro skirtingi erdvės skaidymo būdai. Perkeltinė reikšmė formuojasi pirminės fizinės reikšmės pagrindu. Visais atvejais išlieka fizinės reikšmės pagrindą sudarantis erdvės skaidymo būdas, tuo tarpu kiti komponentai, priklausomai nuo konkretaus lokatyvo, gali kisti ar visai išnykti. Vykstant ŠALIA reikšmės perkėlimui, kurio pirminės reikšmės pagrindą sudaro elementų seka, išlaikomas situacijos dalyvių lygiavertiškumas, tačiau akcentuojama fizinei reikšmei nebūdinga vieno dalyvio priešprieša kitam. Perkeltinė BESIDE reikšmė formuojasi elementų eilės pagrindu išlaikydama situacijos dalyvių lygiavertiškumo komponentą bei pabrėždama jų skirtingumą. Perkeltinėje GRETA reikšmėje, panašiai kaip ŠALIA ir BESIDE, išlaikomas situacijos dalyvių lygiavertiškumas, tačiau GRETA reikšmei būdingesnis dalyvių vienarūšiškumas, vertybinis artimumas, o ŠALIA ir BESIDE – jų priešprieša. Artumą reiškiančių lokatyvų grupėje esantis BESIDE dažniausiai realizuojamas lietuvių kalboje kaip GRETA ir ŠALIA; tuo tarpu BY kai kuriuose kontekstuose gali būti verčiamas TIES.

ENThe article analyses similar and different extended meanings in several languages. The paper focuses on the primary meaning in the English and Lithuanian prepositions of physical proximity by, beside, šalia, greta and ties, and analyses the extent to which the primary meaning of proximity is preserved and/or transformed in the extended meaning. The letters X and Y are used in the paper to refer to the main elements of locatives: X is localised with regard to Y, and the latter is the localisation centre. It becomes clear that the primary meaning of the analysed prepositions is rendered through differing special relations. The extended meaning forms of the basis of the primary physical meaning. In all cases differing special relations are preserved in meaning extensions, whereas, other components, depending on the specific locative, may change or disappear at all. The extension process of the Lithuanian šalia, the primary meaning of which is based on the sequence of elements, preserves the equivalence of the situation participants; however, the opposition of one participant to another, which is not found in the physical meaning, is highlighted. The extended meaning of beside preserves the equal status of the elements, which are organised in a row, however, the incompatibility of these elements is foregrounded. The extended meaning of greta is similar to the one of šalia and beside, with the equal status of the elements preserved, however, greta demonstrates closeness of its elements, whereas, these elements are opposed in šalia and beside. Beside in the group of locatives expressing proximity is usually realised in the Lithuanian language through greta and šalia, whereas, by, in some contexts, can be translated as ties.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18876
Updated:
2018-12-17 12:06:16
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: