XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba : kontrolinis sąrašas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba: kontrolinis sąrašas
Alternative Title:
  • Książki litewskie XVIII wieku w języku polskim
  • Polish books published in Lithuania in the 18th century
Editors:
  • Ivanovič, Marija, sudarymas [com]
  • Basiul, Karina, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015.
Pages:
679 p
Notes:
Rodyklės. Reikšminiai žodžiai: 18 amžius; Knygos; Leidyba; Katalogai; The Lithuanian XVIII c. history; Books; Publishing; Catalogs.
Contents:
Pratarmė. Przedmowa. Preface — Bibliotekų ir kitų įstaigų pavadinimų siglos. Wykaz siglów nazw bibliotek oraz innych instytucji. Initialisms of libraries and other institutions — Bibliografinių nuorodų sąrašas. Wykaz skrótów źródeł bibliograficznych. Reference list — Knygos ir smulkieji spaudiniai. Książki i drobne wydania. Books and small printings — Rodyklės. Indeksy. Indexes: Antraščių rodyklė. Indeks tytułów. Index of titles ; Asmenvardžių rodyklė. Indeks osobowy. Index of personal names ; Chronologinė rodyklė. Indeks chronologiczny. Chronologie index ; Leidimo vietų rodyklė. Indeks miejsc wydania. Index of publication places — Kontrolinio sąrašo "XVII a. Lietuvos lenkiškos knygos" papildymai. Uzupełnienie wykazu kontrolnego "Polska książka na Litwie w XVII wieku". The additions to the checklist "Lithuanian Polish books of the XVII century".
Keywords:
LT
18 amžius; Katalogai; Knygos / Books; Leidyba / Publishing.
EN
Catalogs; Lithuanian XVIII c. history.
Summary / Abstract:

LTKontroliniame sąraše suregistruoti spaudiniai (knygos, kalendoriai, kitomis kalbomis parašytos lenkų kalbos gramatikos, lenkų-kitų kalbų žodynai, smulkūs spaudiniai, taip pat ir tie spaudiniai, kuriuose lenkiškas tekstas gretutinis arba jo yra daugiau negu teksto kita kalba), išleisti 1701-1800 metais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje veikusiose spaustuvėse. Rengiant kontrolinį sąrašą, naudotasi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Lenkijos nacionalinės bibliotekos, Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos, Lenkijos mokslų akademijos Literatūros instituto bibliotekos, Lenkijos nacionalinio muziejaus Krokuvos kunigaikščių Čartoriskių bibliotekos fondais, kitų šalių (Lenkijos, Rusijos, Ukrainos) elektroninių katalogų įrašais, bibliografiniais šaltiniais. Bibliografiniai įrašai parengti pagal "ISBD: tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas" (Vilnius, 2013) rekomendacijas, taip pat "Senųjų monografinių leidinių katalogavimo taisykles" (Vilnius, 2002). Bibliografiniai įrašai grupuojami abėcėlės tvarka, bibliografinio įrašo kreipties elementas rašomas originalo kalba. Įrašai, kurių kreipties elementas arba antraštė rašomi ne lotyniškais rašmenimis (graikų, kirilica), grupuojami po įrašų lotyniškais rašmenimis. Sąrašo pradžioje pateikiamas bibliotekų ir kitų įstaigų pavadinimų siglų sąrašas, pagal bibliografinius šaltinius aprašytų spaudinių bibliografinių nuorodų sąrašas, pabaigoje pateikiamos antraščių, asmenvardžių, chronologinė ir leidimo vietų rodyklės. [Iš Pratarmės]

ENThe checklist includes printed publications (books, calendars, Polish grammars in languages other than Polish, bilingual Polish dictionaries, ephemera as well as publications with parallel Polish text or those where the main part of the text is in Polish) that were printed in printing houses of the Great Dutchy of Lithuania in 1701-1800. The checklist draws on the holdings of the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, the Vilnius University Library, the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, the Public Library of Kaunas County, the National Library of Poland, the Jagellonian University of Cracow, the Library of the Institute of Literary Research at the Polish Academy of Science, the Library of the Czartoryski Museum of Cracow; records of electronic catalogues of other countries (Poland, Russia and Ukraine); and bibliographic sources. The bibliographic records follow the recommendations of "ISBD: tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas" ("ISBD: International Standard Bibliographic Description") (Vilnius, 2013) and the rules of "Senųjų monografinių leidinių katalogavimo taisyklės" ("The Cataloguing Rules for Older Monographic Publications") (Vilnius, 2002). The bibliographic records are arranged in alphabetical order, andthe access point of the bibliographic record is presented in the language of the original. The records the access points or titles of which are in non-Latin scripts (Greek or Cyrillyc) arc placed after the records in Latin script. The checklist opens with sigles of libraries and other institutions and abbreviations of sources indicated in the notes to publications the descriptions of which draw on bibliographic sources; at the end, there are indexes of titles, personal names, chronological data and places of publication. [From the publication]

ISBN:
9786094051142
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85744
Updated:
2020-10-13 18:53:12
Metrics:
Views: 62
Export: