Lietuvių kalbos akcentologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos akcentologija
Edition:
2-asis pataisytas leidimas.
Publication Data:
Vilnius : Gimtasis žodis, 2002.
Pages:
158 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — 1. Akcentologijos objektas, uždaviniai, ryšys su kitomis kalbos mokslo šakomis — 2. Kirtis: 2.1. Žodžio kirtis; 2. 2. Frazės ir loginis kirtis; 2.3. Bekirčiai žodžiai; 2.4. Dvikirčiai, trikirčiai žodžiai; 2.5. Kirčio vieta; 2. 6. Kirčio funkcijos - 3. Priegaidė: 3.1. Apibrėžimas; 3.2. Priegaidės rūšys; 3.3. Priegaidės žymėjimas; 3.4. Trumpųjų kirčiuotų skiemenų žymėjimas; 3.5. Nekirčiuotų skiemenų tarimas; 3.6. Priegaidės semantinė (distinktyvinė) funkcija — 4. Priegaidžių kaita (metatonija): 4.1. Metatonija vardažodžių daryboje; 4.2. Metatonija veiksmažodžių daryboje — 5. Bendriausi lietuvių kalbos kirčiavimo dėsniai: 5.1. Žodžio galo ir vienskiemenių žodžių kirčiavimas; 5.2. Kaitomų žodžių antrojo nuo galo skiemens priegaidė, jos nustatymas; 5.3. Tolimesnių nuo galo skiemenų priegaidė, jos nustatymo galimumai; 5.4. Daugiskaitos kilmininko-naudininko kirčio vietos dėsnis — 6. Daiktavardžių kirčiavimas: 6.1. Kirčiuotės, svarbiausi jų požymiai; 6.2. Priesaginių daiktavardžių kirčiavimas; 6.3. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas. Galūnių vediniai; 6. 4. Sudurtinių daiktavardžių kirčiavimas; 6.5. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas —7. Būdvardžių kirčiavimas: 7.1. Kirčiuotės; 7. 2. Priesaginių būdvardžių kirčiavimas; 7.3. Priešdėliniu būdvardžių ir galūnių vedinių kirčiavimas; 7.4. Sudurtinių būdvardžių kirčiavimas; 7.5. Negimininių būdvardžio formų (bevardės giminės) kirčiavimas; 7.6. įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimas — 8. Skaitvardžių kirčiavimas: 8.1. Kiekinių skaitvardžių kirčiavimas; 8.2. Kelintinių skaitvardžių kirčiavimas — 9. Įvardžių kirčiavimas: 9.1. Pastoviai kirčiuojami įvardžiai; 9.2. Vienskiemenių įvardžių kirčiavimas; 9.3. įvardžiai, kirčiuojami kaip trečiosios kirčiuotės būdvardžiai; 9.4. Įvardžiai, kirčiuojami kaip ketvirtosios kirčiuotės būdvardžiai; 9. 5. įvardžiai, kirčiuojami kaip antrosios kirčiuotės daiktavardžiai; 9. 6. Savitai kirčiuojami įvardžiai; 9. 7. Samplaikinių įvardžių kirčiavimas; 9. 8. įvardžių negimininių formų (bevardės giminės) ir įvardžiuotinių įvardžių kirčiavimas — 10. Veiksmažodžių kirčiavimas: 10.1. Pagrindinių formų kirčiavimas: 10.2. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas — 11. Prieveiksmių kirčiavimas: 11.1. Prieveiksmiai su formantu -(i)ai; 11.2. Prieveiksmiai su kitais formant ais; 11.3. Aukštesniojo, aukštėlesniojo ir aukščiausiojo laipsnio Prieveiksmiai — 12. Prielinksnių, jungtukų, dalelyčių kirčiavimas — 13. Jaustukų ir ištiktukų kirčiavimas — Literatūra — Kirčiuoti tekstai.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba; Kalbos norminimas; Akcentologija; Kirčiavimas.
EN
Standard language; Language standardization; Accentuation; Stress.
ISBN:
9955512210
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76236
Updated:
2020-04-28 11:18:13
Metrics:
Views: 96
Export: