XVI-XVII a. ant lentų tapytų paveikslų tapybos technikos kai kurie aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVII a. ant lentų tapytų paveikslų tapybos technikos kai kurie aspektai
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 6, p. 126-141
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; 16 amžius; Čekijos Respublika (Czech Republic); Italija (Italy); Ukraina (Ukraine); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe kalbama apie dvylikos vietinei mokyklai priskiriamų XVI-XVII a. ant medžio lentų nutapytų paveikslų tapybos technikas, kurios buvo nustatytos tapybos skerspjūvio šlifų stratigrafine bei histochemine analize, mikroskopiniais, mikrocheminiais tapybos medžiagų ir fizikiniais paveikslų tyrimais. Tyrimai parodė vėlesnius kompozicijos pakeitimus, įvairialaikius pertapymus, įgalino atkurti ankstesnes paveikslų kompozicijas ir buvusį koloritą. Kadangi mūsų senoji dailė yra beveik beasmenė, o taip pat iki šiol neaptikti ir neaišku, ar iš viso egzistuoja kokie nors aprašymai apie XVI-XVIII a. Vilniuje dirbusių dailininkų naudotas technikas ir medžiagas, gauti tyrimų duomenys buvo lyginami su publikuotais to paties laikotarpio Šiaurės Europoje, Italijoje, Rusijoje, Ukrainoje bei Čekijoje naudotų technikų aprašymais. Visų dvylikos aprašytų paveikslų tapybos technika ir panaudotos medžiagos artimos XVI-XVII a. Šiaurės ir Vidurio Europos ant lentų tapytų paveikslų tapybos technikoms. Tai rodytų baltos spalvos kreidiniai klijiniai gruntai (išskyrus Aušros Vartų paveikslą, kurio gruntas yra rudos spalvos); paprasta dažų sluoksnių struktūra; lygus paveikslo paviršius; plonas baltos aliejinės imprimatūros sluoksnis virš grunto; štrichuotas piešinys ir piešinys po imprimatūros sluoksniu; tipiška pigmentų paletė - smalta, mėlyni bei žali vario pigmentai, cinoberis, surikas, švino alavo geltonasis, įvairių spalvų ochros, švino baltasis, kreida; aliejinė tapybos sluoksnio rišamoji; mediniai pagrindai, pagaminti iš Vidurio ir Šiaurės Europai būdingų medžių - liepos, pušies, ąžuolo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tapybos technika; Tapybos medžiagos; Paveikslų restauravimas; Tapyba ant medžio; Pictorial technique; Painting on planks.

ENThis work describes methods used for painting twelve local school paintings of the 16th-18th c. performed on wooden boards. The methods used were identified employing stratigrafic and histochemical analysis of cross-section edges of ground, microscopic and microchemical analysis of painting materials, and physical examination of paintings. The inspections disclosed later changes of the composition and multiple repainting, and enabled restoring view of previous compositions and colouring. Since our old painting art is almost impersonal, and any information about painting methods and materials used by Vilnius painters in the 16th-19th c. are not found and doubtfully exist at all, research data were compared with the descriptions of methods used by painters of the same period in the North Europe, Italy, Russia, Ukraine, and Czech Republic. Methods and materials used for performing all twelve paintings mentioned were similar to those used for painting on wooden boards in the North and Central Europe in the 16th-18th c. This is evidenced by white chalk and glue grounds (except painting of the Gate of Dawn (Aušros Vartai) which is brown); simple structure of paiting layers; smooth surface of paintings; thin layer of white oil imprimatura above the ground layer; line-drawing and drawing below the layer of imprimatura; typical pallet of pigments: white, blue and green copper, cinnabar, rust, lead tin yellow, ochre of various colours, lead white, chalk, and oil binder of painted layer; and wooden basis made from wood characteristic to the Middle and North Europe: lime, pine, or oak.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7860
Updated:
2018-12-17 10:41:41
Metrics:
Views: 43    Downloads: 6
Export: