Iš Radvilų giminės istorijos : Dubingių kunigaikštystė 1547-1808 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Radvilų giminės istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547-1808 m
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
Pages:
431 p., [8] iliustr. lap
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Dubingiai - Lietuvos didžiojo kunigaikščio valsčius (iki XVI a. pr.) — Dubingių žemė: nuo pirmųjų paminėjimų iki XV a. pr. — Dubingių valsčius XV a. pr. - XVI a. pr. — Ankstyvasis „radviliškasis“ Dubingių raidos etapas (iki XVI a. vidurio) — Mikalojaus Radvilos Dubingių valda (XV a. pab. - XVI a. pr.) — Radviliškų Dubingių komplekso kūrėjo Jurgio Radvilos laikai (prieš 1510-1541 m.) — Dubingių tapimas kunigaikštyste — „Titulų vajus“ Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pr. — Radvilų 1547 m. titulo peripetijos — Mikalojaus Radvilos Rudojo „Dubingių projektas“ — Valdos savininkai - Naugarduko vaivados Mikalojaus Radvilos linijos atstovai (XVI a. pab. - XVII a. pr.) — Dubingių kunigaikštystė Naugarduko linijos pradininko Mikalojaus Radvilos laikais — Kunigaikštystė, neturinti nei vieno miesto. Dubingiai Trakų kašteliono Jurgio Radvilos laikais iki 1613 m. — Dubingių kunigaikštystė 1613-1640 m. — Dubingių kunigaikštystė XVII a. pr. - Vilniaus kašteliono Jonušo Radvilos indėlis — Dubingių kunigaikštystė Biržų savininko Kristupo II Radvilos (1585-1640 m.) globoje — Dubingių dvaras ir valda XVII a. viduryje ir antrojoje pusėje — Dubingių kunigaikštystė Boguslovo Radvilos laikais (iki 1669 m.) — Dubingių kunigaikštystės ūkis ir gyventojai Liudvikos Karolinos Radvilaitės laikais (iki 1695 m.) — Dubingių kunigaikštystė XVIII a. — Dubingių kunigaikštystė XVII a. pab. - XVIII a. pr. - Neuburgo palikimo vingiuose — Dubingių kunigaikštystės savininkai Nesvyžiaus ir Olykos ordinatai Radvilos — Religinė padėtis Dubingiuose XV-XVIII a. Katalikų ir evangelikų reformatų bažnyčios — Ankstyvasis katalikiškas Dubingių raidos laikotarpis (XV a. pr. - XVI a. 7-asis deš. ) —Radvilų įsteigtos evangelikų reformatų bažnyčios Dubingių kunigaikštystėje istorija (XVI a. antroji pusė - XVIII a. pr.) — Katalikų bažnyčia Dubingių kunigaikštystėje: nuo kovos su protestantais iki bažnyčios atkūrimo (XVII a. antroji pusė - XVIII a.) — Biržų ir Dubingių šakos Radvilų giminės pompa funebris (XVI a. antroji pusė - XVII a. pirmoji pusė) – LDK bajorijos (bajorų ir didikų) laidojimosi vietos XVI a. antrojoje pusėje - XVII a. pirmojoje pusėje, arba kodėl buvo kuriamas Radvilų mauzoliejus Dubingiuose? — Biržų ir Dubingių šakos Radvilų mauzoliejus Dubingiuose: palaidojimai — Radvilų palaidojimai Vyžuonų ir Kėdainių bažnyčiose XVII a. — Išvados — Priedai — Santrumpos. Šaltiniai ir literatūra — Rodyklės — Summary.
Keywords:
LT
18 amžius; Dubingiai; Radviliškis; Lietuva (Lithuania); Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Reviews:
Anotacija leidinyje Senoji Lietuvos literatūra. 2009, 28, p. 309-310
Summary / Abstract:

LTMonografijoje atskleidžiama Dubingių kunigaikštystės (1547-1808 m.) atsiradimo, susiformavimo ir raidos istorija. Remiantis gausia nepublikuota archyvine medžiaga, aprašomas ankstyvasis Dubingių priklausomybės didiesiems Lietuvos kunigaikščiams XV a. laikotarpis ir XVI-XVIII a. tarpsnis, kurį galima pavadinti radviliškuoju. Valdos istorija nagrinėjama per svarbiausiųjų lokalinės visuomenės institucijų (dvaro ir bažnyčios) prizmę. Didelis dėmesys knygoje skirtas Radvilų giminės kapavietės Dubingiuose istorinei rekonstrukcijai.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Didikų giminė; Dubingių kunigaikštystė; The Grand Duchy of Lithuania; Magnate family; The duchy of Dubingiai.

ENThe monograph reveals the history of emergence, formation and development of the Duchy of Dubingiai (1547–1808). Pursuant to a vast unpublished archive material, the earlier period of the vassalage of Dubingiai to the grand Lithuania dukes in the 15th century and the period of the 16th–18th century are, which could be called the Radziwiłł period, is described. The period is analysed through the prism of the major local public institutions (the estate and the church). The book pays a great deal of attention to the historical reconstruction of the tombs of the Radziwiłł family.

ISBN:
9789955204855
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24749
Updated:
2022-01-31 15:36:06
Metrics:
Views: 117
Export: