Gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos pagal 1941 m. sausio 10 d. sutartį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos pagal 1941 m. sausio 10 d. sutartį
Publication Data:
Klaipėda : S.Jokužio leidykla-spaustuvė, 2002.
Pages:
312 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Repatriacija; Vokietija (Germany); Persiuntimo stovyklos; Kulturferbandas; Kolonistai; Represinės struktūros; The Republic of Lithuania; The Government; The Republic of Latvia; The Republic of Estonia; Conference of the Baltic States; Foreign policy; The Baltic Union; The Baltic Entente.
Contents:
Įvadas — I. Ideologiniai ir metodologiniai etninių vokiečių iškeldinimo aspektai. Vokietijos nuostata dėl etninių vokiečių, gyvenančių kitose šalyse. Iškeldinimo struktūrų sukūrimas; jų funkcijos. Erdvės (Lebensraum) paruošimas: apgyvendinimo teritorija. Trumpa etninių vokiečių iškeldinimo (Umsiedlung) apžvalga. Pagrindiniai priėmimo principai. Pasiruošimas Vokietijoje iškeldinti etninius vokiečius iš Lietuvos — II. Lietuvos etniniai vokiečiai (Volksdeutsche). Lietuvos etninių vokiečių bendruomenė. Reakcija Lietuvoje į etninių vokiečių iškeldinimą iš Latvijos ir Estijos. Ruošiamasi išvykti; Kultūrferbando veikla. Lietuvos etniniai vokiečiai pirmosios okupacijos metu (1940–1941) — III. Gyventojų mainų sutartis. Politinės-diplomatinės etninių vokiečių iškeldinimo ir gyventojų mainų prielaidos. Derybos Kaune. Derybos Maskvoje. 1941 metai. Sausio 10-oji, iškeldinimo sutartys — IV. Etniniai Lietuvos vokiečiai išvyksta. Išvykimo iš Lietuvos organizacinės prielaidos. Mišrios komisijos, registracijos tvarka ir eiga, registracijos niuansai. Išvykstančiųjų turto perėmimas ir jo apsauga, skolų klausimas. Išvykimas iš Lietuvos, suimtųjų ir įkalintųjų repatriacija, išvykimo rezultatas. Kultūros vertybių komisija ir jos veikla — V. Išvykusieji iš Lietuvos VoMi stovyklose. Pirmoji stovykla, rasinis patikrinimas ir jo rezultatai, socialinė-demografinė atvykusiųjų grupės struktūra, nepageidautinųjų paieškos. Įpilietinimas. Lietuvos optantų klaipėdiškių įpilietinimo klausimas. Įkurdinimo tvarka—VI. Klaipėdos ir Suvalkų kraštų gyventojai palieka Tėvynę. Klaipėdos kraštas ir jo gyventojai po 1939-ųjų kovo, administracinis krašto sutvarkymas, trumpai apie ekonomiką, naujoji administracija ir krašto gyventojai, pilietybės klausimas, suiminėjimai ir trėmimai. Suvalkų kraštas ir jo gyventojai 1939–1941 metais, karas ir okupacija, naujoji okupacinė administracija ir požiūris į lietuvius. Išvykimo propaganda: žodžiai ir veiksmai. Išvykimas iš Klaipėdos ir Suvalkų krašto, kiti užkulisiai — VII. Atvykimas į Lietuvą ir įkurdinimas joje. Atvykstančiųjų priėmimo organizavimas. Sutikimas pasienio punktuose, atvykstančiųjų sutikimo niuansai, atvykimo rezultatas. Įkurdinimas: planai ir realybė, įkurdinimas žemės ūkio sektoriuje, darbininkų priėmimas, įkurdinimo rezultatas. Tremtis — VIII. Vokiečių kolonizacijos politika Lietuvoje ir perkeldintieji iš Suvalkų bei Klaipėdos kraštų (1941–1944). Kolonizacijos politikos Lietuvoje pagrindinės gairės, kolonizavimo struktūrų kūrimas, potencialūs repatriantai-kolonistai. Lietuvių savivaldos uždaviniai ir funkcijos kolonizavimo metu. Lietuvių ūkininkų iškeldinimas. Lietuvos visuomenės reakcija ir Memorandumas, apgyvendinimas Vilniaus krašte, pakartotinis sentikių perkeldinimas, perkeldintųjų ūkininkų materialinė padėtis. Repatriantai sugrįžta, repatriantų-kolonistų aprūpinimas, kaimynystė ir jos niuansai. Viskas žlunga — IX. Perkeldintieji pagal GMS antrosios okupacijos metu (po 1944–ųjų). Mėginimas sugrįžti į Suvalkų kraštą. Vokiečiai repatriantai Lietuvoje 1944–1960 metais. Likusieji ir tebegyvenantys Lietuvoje — Išvados — Naudoti šaltiniai ir literatūra — Priedai — Zusammenfassung — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kolonistai; Kulturferbandas; Persiuntimo stovyklos; Repatriacija; Represinės struktūros.
EN
Baltic Entente; Baltic Union; Conference of the Baltic States; Government; Republic of Estonia; Republic of Latvia; Republic of Lithuania.
Summary / Abstract:

LT1941 m. sausio 10 d. Kaune pasirašyta Gyventojų mainų sutartis buvo nuoseklus Molotovo-Ribentropo slaptųjų susitarimų idėjų įgyvendinimas. Iš Lietuvos išvyko apie 50 tūkst. etninių vokiečių (ir lietuvių), iš Klaipėdos ir Suvalkų kraštų į Lietuvą buvo atkeldinta apie 20 tūkst. asmenų. Knygoje atskleidžiamas gyventojų mainų procesas ir parodoma atkeldintųjų į Lietuvą žmonių padėtis nacių okupacijos ir vėlesniais metais. Naudojamasi įvairių šalių archyvų dokumentais. Knyga skirta ir akademiniam, ir plačiajam visuomenės ratui.

ENThe Agreement Concerning Transfer of Population that was signed in Kaunas on 10 January 1941 was a consistent realization of the ideas of the secret Molotov-Ribbentrop agreements. Some 50 thousand ethnic Germans (and Lithuanians) left Lithuania, and approximately 20 thousand people were moved from the regions of Klaipėda (Memel) and Suwałki to Lithuania. The book discloses the process of population transfer, and puts forth the situation during the Nazi occupation and in later years of the people who were moved to Lithuania. Archival documents of various countries are used. The book is designated for members of both academia and the general public.

ISBN:
9986310741
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37214
Updated:
2013-04-28 23:49:56
Metrics:
Views: 68
Export: