Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII amžiaus antrojoje pusėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII amžiaus antrojoje pusėje
Alternative Title:
Activities of the Lithuanian Supreme Tribunal in the second half of the 18th century
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2018.
Pages:
527 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Teismo darbo organizavimas — Praktiniai teismo darbo organizavimo aspektai ir ceremonialas — Teismo atidarymo klausimas: Teisėjų įgaliojimų tikrinimo procedūra; Skilusių seimelių ir maršalo rinkimų problema — Teismo kompetencija — Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas – apeliacinis teismas — Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas – pirmos instancijos teismas — Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo vieta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemoje — Teismo sudėtis — Teisėjai — Raštinė — Palestra: Gynėjai (advokatai); Bylų patikėtiniai (agentai); Teisės mokymasis — Viešasis kaltintojas — Teismo procesas — Šaukimo į teismą formos (šaukimas, preventyvus įkalinimas) — Proceso dalyviai — Bylų nagrinėjimo tvarka — Bylos nagrinėjimo etapai: Bylos dalyvių prašymai; Bylos nagrinėjimas už akių; Bylos nagrinėjimas iš esmės — Įrodymai — Sprendimo vykdymas — Teisminė praktika — Statistiniai teisminės veiklos rodikliai — Sprendimų objektyvumo problema — Teisės normų taikymo principai — Bausmių taikymo praktika: Bausmių skyrimas bylininkams; Bausmių už drausminius nusižengimus taikymas — Išvados — Priedai — Santrumpos — Šaltiniai ir tyrinėjimai — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Reviews:
Recenzija knygai lenkų k. leidinyje Rocznik Lituanistyczny. 2018, 4, p. 172-175
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. antroje pusėje: teismo darbo organizavimo, kompetencijos, sudėties, teismo proceso ir teisminės praktikos aspektai. Pirmą kartą istoriografijoje kompleksiškai analizuojama minėtojo teismo archyvo medžiaga. Bandoma nustatyti Abiejų Tautų Respublikos seime nuo 1764 m. vykdytų reformų pobūdį ir jų poveikį svarbiausio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismo darbo kokybei. Knygoje daug dėmesio skiriama įvairiems teisininko profesijos aspektams, plačiai aptariami bylos nagrinėjimo teisme etapai, teisės taikymo dėsningumai. Prieduose pateikiami Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo raštinės darbuotojų, teisme dirbusių gynėjų, bylų patikėtinių, viešųjų kaltintojų ir mokesčių rinkėjų sąrašai. [Iš leidinio]

ISBN:
9786098183429
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75515
Updated:
2022-01-02 15:28:45
Metrics:
Views: 41
Export: