Aktų serijų formavimasis Kauno pilies teisme XVIII amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktų serijų formavimasis Kauno pilies teisme XVIII amžiuje
Alternative Title:
Formation of the series of acts in the Kaunas castle court in the eighteenth century
Keywords:
LT
18 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Dokumentai / Documents; Knygos / Books; Teisės istorija / History of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Kauno pilies teismo raštinėje XVIII a. naudoti dokumentų grupavimo principai, dalykinės ir formalios knygų serijos. Nustatyta, kad Kauno pilies teisme XVIII a. pradžioje jau egzistavo dokumentų skirstymas į "amžinuosius aktus, einamųjų reikalų aktus ir sprendimus", tačiau visos šios serijos talpintos vienoje knygoje. Pirmą kartą šiuos įrašus išskirti į atskiras knygas pabandyta 1720-1725 m., bet vėliau šios praktikos atsisakyta. Atskiros amžinųjų aktų ir sprendimų knygos vėl atsirado tik 1780 m. Formalios knygų serijos Kauno pilies teisme pradėtos formuoti XVIII a. 5-ajame dešimtmetyje - iš pradžių einamųjų reikalų protokolų, o netrukus ir sprendimų bei aktų protokolų knygos. Pagalbinę reikšmę atlikusios vadinamosios bylų registrų knygos greičiausiai buvo naikinamos, nes neišliko nė viena tokia knyga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kauno pilies teismas; Teismo raštinė; Dokumentai; Knygų serijos; Kaunas castle court; Court office; Documents; Book series.

ENThe article discusses the principles of document grouping, as well as business and formal series of books, used in the office of Kaunas castle court in the eighteenth century. It was established, that in the Kaunas castle court in the early eighteenth century there was already a division of documents into "eternal acts, current affairs" and "decisions", but all of these series were contained in one book. The first attempt to divide these records into separate books was made in 1720-1725, but the practice was later abandoned. Separate books of eternal acts and decisions did not reappear until 1780. A formal series of books appeared in the Kaunas castle court in the fifth decade of the eighteenth century: first came the books of protocols of current affairs, and soon protocols of decisions and acts. The auxiliary, so-called case records, books were probably destroyed because none of them survived. [From the publication]

ISBN:
9786098183702
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87972
Updated:
2022-01-28 10:40:27
Metrics:
Views: 30
Export: