Katalikų bažnyčios kaita Lietuvoje transformacijų laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikų bažnyčios kaita Lietuvoje transformacijų laikotarpiu
Alternative Title:
Changes of Catholic Church in Lithuania in time of transformations
In the Journal:
Problemos. 2003, t. 63, p. 45-61
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia; 20 amžius; Kultūrinis ir religinis pliuralizmas; Valstybė ir Bažnyčia.
EN
Catholic Church; Linthuanian i 1990-2001; Cultural and religion pluralism; The state and Church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos katalikų bažnyčios kaitos ypatumai pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu. Nagrinėjamos Bažnyčios vidaus ir išorės permainos, nulemtos visuomenės ekonominių, socialinių ir kultūrinių transformacijų, visuotinės globalizacijos procesų pagimdyto religinio pliuralizmo, į kurį tenka reaguoti atsižvelgiant į turimą bažnytinės veiklos paveldą, suformuotą istorinės patirties ir konkrečių aplinkybių. Aptariama Katalikų bažnyčios laikysena valstybės ir politinio gyvenimo atžvilgiu, jos specifinės padėties ir vaidmens kitimo prielaidos kuriant pilietinę visuomenę Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the peculiarities of development of Lithuanian Catholic church during the first decade of the independence and examines the internal and external changes of the Church, determined by the economic, social and cultural transformations of the society and the religious pluralism, born of the processes of the universal globalization, which must be responded to taking into consideration the existing heritage of the church activities, formed by the historical experience and specific circumstances. The attitude of the Catholic church with regard to the state and political life and the prerequisites for changing of the specific status and role of the church when developing the civil society in Lithuania are discussed.

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12966
Updated:
2018-12-17 11:11:10
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: