Baltų religijos reliktai Kristupo Hartknocho veikale "Senoji ir naujoji Prūsija"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų religijos reliktai Kristupo Hartknocho veikale "Senoji ir naujoji Prūsija"
Alternative Title:
Relicts of Balts’ religion in Christoph Hartknoch’s "Old and New Prussia"
In the Journal:
Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2013, t. 1, Nr. 1, p. 32-58
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltai; Drevės; Gyvatės; Hartknochas; Hartknochas, Christophas; Medžiai; Pilkapiai; Religija; Romovė; Sakralumas; Urnos; Šeivamedžiai; Barrows; Elderberry trees; Hartknoch; Hartknoch, Christoph; Hollows; Religion; Romovė; Sacredness; Snakes; The Balts; Trees; Urns.
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Drevės; Gyvatės; Hartknochas; Hartknochas, Christophas; Kapinės. Kapai. Kapavietės. Kapinynai. Pilkapiai / Cemeteries. Tombs. Graves; Medžiai; Religija / Religion; Romovė; Sakralumas; Šeivamedžiai; Urnos.
Summary / Abstract:

LTPateikiamos Kristupo Hartknocho veikalo „Senoji ir naujoji Prūsija“ ištraukos, jų vertimai ir komentarai apie senosios baltų religijos reliktus, autoriaus išgirstus XVII a. II pusėje Rytų Prūsijoje. Tai iki šiol Lietuvos tyrinėtojų nepastebėtas vietos gyventojų taikytas tabu šeivamedžio krūmui draudžiant laužti ir pjauti jo šakas. Šis K. Hartknocho liudijimas yra unikalus, nes nebuvo paminėtas kituose rašytiniuose šaltiniuose. Papročio autentiškumą, jo svarbumą pagrindžia bendroji archajinė baltų tradicija, kurios vienas ryškiausių bruožų – miškų ir medžių sakralumas. Straipsnyje komentuojamas ir šio autoriaus paliudytas gyvačių gerbimas Prūsijoje bei kaimyninėje Žemaitijoje, o tuo pačiu aptartas K. Hartknocho minties tikėtinumas dėl archajiniame baltų kulte naudotų gyvačių sąsajos su išdubusiais drevėtais medžiais. Taip pat komentuojamos K. Hartknocho žinios apie jo paties ir kitų ano meto senienų mėgėjų bandymus kasinėti senovės prūsų palaidojimus Semboje. Šiuos duomenis papildėme Kristupo Friedricho Reuscho (1695–1742) surinkta ir paskelbta medžiaga apie XVII a. pabaigos – XVIII a. pradžios atkastas urnas, jas radusių žmonių pasakojimus apie radimo aplinkybes ir pilkapių įrangą. [Iš leidinio]

ENThe significance of Christoph Hartknoch (1644–1687), the most famous XVIIth century Prussian historian, and his works have already been mentioned by such Lithuanian scholars as Angelė Vyšniauskaitė, Jonynas Ambraziejus and Norbertas Vėlius. Christoph Hartknoch is recognised not only as an historian but also for presenting the authentic material of the XVII century. His works are generally considered as valid primary sources and important contribution for the ethnology, folklore, language and mythology of Lithuania. However, not all aspects of Christoph Hartknoch work have been emphasized yet. In his book „Old and New Prussia“ (Altes und Neues Preussen)published in 1684, Christoph Hartknoch described the features of the religion of Old Prussia and its relics that still remained wihout conclusive discussion. The main objective of this publication is to point out and explain the relics of the Baltic religion, which Christoph Hartknoch collected from natives of East Prussia. There are three relicts mentioned in "Old and New Prussia" – Prussian deity Barstukai (Ancient Latin – Barstuccae), the belief of the Elder Tree being sacred and tradition of protecting snakes which originated from paganism. Christoph Hartknoch presented this material briefly by including it in a historical narrative about the old Prussian religion. He was amazed by how these relics remained until XVII century and how come the priests had not eradicated the root of these ancient traditions. But the importance of these quatations in understanding the culture of ancient Balts is remarkable.There are three episodes from the book "Old and New Prussia" in this publication. All episodes are given in original – German language, written in Gothic font. Each quatation is followed by translation into Lithuanian with comprehensive explanations made by the author – Elvyra Usačiovaitė. This publication draws attention to the important relic recorded by Christoph Hartknoch’s in the 17th century, which existed among the Baltic population in the Eastern Prussia – the prohibition of breaking elderberry branches as it was believed the deity Barstukai lived there. It also verifies the claim that the ancient Prussians kept the snakes in tree hollows. Various written sources support the importance of hollowed tree to the Baltic religion. The Prussian burial observations by Christoph Hartknoch is supported with the quotations from the interesting material collected by K. F. Reusch (1695–1742). [From the publication]

ISSN:
2351-471X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61212
Updated:
2018-12-17 13:46:50
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: