Gyventojų įtraukimas į besimokančio miesto vystymą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų įtraukimas į besimokančio miesto vystymą
Alternative Title:
Involvement of Population in Development of the Learning City
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2007.
Pages:
111 p
Series:
Žinių ir besimokančios visuomenės link
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Besimokantis miestas; Šiuolaikinis mokymas.
Summary / Abstract:

LTBesimokantis miestas – tai bendruomenė, kurioje verslas ir pramonė, mokyklos, universitetai, profesinės ir kitos organizacijos, savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja fizine, ekonomine, kultūrine ir intelektualine prasmėmis, šitaip sudarydamos malonią vietą gyventi (Longworth, 1999). Šioje mokslo studijoje siekiama atskleisti gyventojų įtraukimo į besimokančio miesto vystymą galimybes. Tyrimo metodologija grindžiama mokymosi per visą gyvenimą teorija, mokymosi poveikio individų identitetui koncepcija, suaugusių mokymosi teorija, efektyvaus besimokančiojo charakteristikomis, ryšių su visuomene teorija. Pirmame mokslo studijos skyriuje analizuojama šiuolaikinio mokymosi samprata, atskleidžiamos socialinės atskirties grupių įtraukimo į besimokančio miesto vystymą prielaidos. Antrame skyriuje analizuojamos praktikoje išryškėjusios gyventojų įtraukimo į besimokančio miesto vystymą prielaidos, trečiame – konstruojamas Gyventojų įtraukimo į besimokančio miesto vystymą modelis bei analizuojamos jo taikymo galimybės skirtingose visuomenės grupėse.

ENA learning city represents a community, wherein business and industry, schools, universities, professional and other organisations, the municipality closely cooperate in physical, economic, cultural and intellectual terms therefore creating a pleasant place to live in (Longworth, 1999). The study aims at displaying possibilities of involvement of population in development of the learning city. The methodology of the survey is based on the theory of lifelong learning, the concept of the impact of learning on the identity of individuals, the theory of adult learning, characteristics of efficient learner and the theory of public relations. The first section of the study analyses the conception of modern learning, reveals preconditions of involvement of the groups of social exclusion in development of the learning city. The second section explores preconditions of involvement of groups of social exclusion in development of the learning city which became evident in practice, while the third section constructs the model of involvement of the population in development of the learning city and considers the possibilities of its application in different groups of society.

ISBN:
9955251638
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9362
Updated:
2020-02-28 11:38:35
Metrics:
Views: 84
Export: