Bažnytinės tekstilės inventorizacija : Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios pavyzdys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnytinės tekstilės inventorizacija: Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios pavyzdys
Alternative Title:
Church textile inventory: exemplification of Labanoras Church of the Birth of the Blessed Virgin Mary
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2010, 15, p. 157-169
Keywords:
LT
Bažnytinė tekstilė; Dailės objektų inventorizacija; Kultūros paveldo centras; Kultūros paveldo cetras; Liturginiai drabužiai; Paveldas / Heritage.
EN
Church textile; Cultural heritage centre; Inventory objects of art; Inventory works of ecclesiastical art; Liturgical clothes; The church textile; The Cultural heritage centre; The liturgical clothes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasiremiant rašytiniais šaltiniais ir 2005 metais atliktos inventorizacijos metu sukauptais duomenimis, pristatomas sudegusioje Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje atskirais laikotarpiais buvęs bažnytinės tekstilės rinkinys. Pirmiausia aptariami archyviniuose dokumentuose minimi liturginiai drabužiai ir tekstiliniai dirbiniai, po to apžvelgti 2005 metais fiksuoti objektai, straipsnio pabaigoje pateikiant jų sąrašą. Straipsnyje atskleidžiama, kad didžioji dauguma tekstilinių dirbinių, aprašytų 2005 metais, neatpažįstami XIX–XX a. pradžios bažnyčios archyviniuose dokumentuose, todėl ir šiandien sunku nusakyti jų atsiradimo Labanore aplinkybes. Tačiau tai nemenkina kolekcijos vertės. Dalis šio rinkinio liturginių drabužių pasiūti iš prašmatnių, puikios kokybės audinių, austų garsiose to meto Liono (Prancūzija) šilko manufaktūrose ir plačiai plitusių Europos rinkoje. Keletas apdarų sukomponuoti iš rečiau aptinkamų audinių, taip pat audinių austų XVIII a. antrojoje pusėje–XIX a. pradžioje Rusijoje veikusiose audyklose. Ypatingą vietą rinkinyje užima muziejinės vertės liaudiškos tekstilės objektai, itin retai beaptinkami bažnyčiose, taip pat siuvinėjimu puošti tekstiliniai altorių antepedijai. Labanoro bažnyčioje iki 2009 metų gaisro saugotas bažnytinės tekstilės rinkinys, šiandien, deja prarastas negrįžtamai. 2005 metų inventorizacijoje sukaupti duomenys ir detali objektų fotofiksacija yra vieninteliai šaltiniai, bylojantys apie šio rinkinio egzistavimą.

ENThe article based on written sources and data obtained during stocktaking conducted in 2005 introduces former church textile collection stored in different periods at burnt Labanoras Church of Holy Virgin Mary's Birth. First of all, liturgical apparel and textile articles mentioned in archive documents are discussed, followed by review of objects recorded in 2005, with presentation of their list in the end of the article. The article reveals that great majority of textile articles described in 2005 cannot be recognised in the archive documents of the church of the 19th century - early 20th century, therefore even today it is difficult to tell circumstances of their appearance in Labanoras land. But it does not reduce value of the collection. Some of liturgical clothes of this collection were made of luxurious, excellent quality cloths, woven in the then famous Lyon (France) silk factories and widely spread on European market. Several apparels were made of combination of less common textiles, as well as textiles woven in the second half of the 18th century – beginning of the 19th century, in weaver's shops in Russia. Special place in the collection is taken by the folk textile articles of museum value, which are in particular rare in churches, as well as embroidered textile altar frontals. Church textile collection kept in Labanoras church until the fire in 2009 unfortunately has been lost forever. Data collected during stocktaking in 2005 and detail photo records of the articles are the only sources testifying the existence of such collection.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28153
Updated:
2018-12-17 12:48:49
Metrics:
Views: 30    Downloads: 7
Export: