Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės
Alternative Title:
International Legal Grounds and Consequences of Restoration of Independence of the Republic of Lithuania on 11 March 1990
Publication Data:
Vilnius : Rosma, 2005.
Pages:
364 p
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTMonografija „Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės“ iš esmės yra pirmasis mokslinis darbas, detaliai analizuojantis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautinius teisinius pagrindus ir pasekmes. Joje tarptautinės teisės požiūriu įvertinami slaptieji Molotovo – Ribentropo pakto protokolai ir viena iš jų įgyvendinimo pasekmių – Lietuvos okupacija ir aneksija 1940 metais, pagrindžiamas okupuotos Lietuvos Respublikos tęstinumas 1940-1990 metais, atskleidžiami Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai bei atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos Respublikos identitetas (tapatumas 1918 metais susikūrusiai Lietuvos valstybei), taip pat nepriklausomybės atkūrimo tarptautinės teisinės pasekmės (teisių perėmimo, pripažinimo, pilietybės, valstybės sienų ir atsakomybės už sovietinę okupaciją klausimai). Monografijoje atlikta analizė paaiškina, kodėl Lietuva niekada nebuvo teisėta buvusios SSRS dalimi, o atkūrusi nepriklausomybę Lietuvos Respublika negali būti laikoma nauja valstybe ir yra tapati tarpukario Lietuvos Respublikai, taip pat pateikia atsakymus į daugelį kitų su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu 1990 metais susijusių aktualių klausimų. Todėl šis mokslo darbas yra labai naudingas ne tik teisininkams, bet ir politologams bei istorikams, taip pat politikams, žurnalistams ir kitiems Lietuvos valstybingumo teisiniais pagrindais besidomintiems asmenims. [Iš leidinio]

ENThe monograph “International Legal Grounds and Consequences of Restoration of Independence of the Republic of Lithuania on 11 March 1999” is, in principle, the first scientific work analysing extensively the international legal grounds and consequences of the restoration of independence of the Republic of Lithuania on 11 March 1999. It uses an international law perspective to assesses the secret protocols of the Molotov-Ribentrop Pact and one of its implementation consequences—the occupation and annexation of Lithuania in 1940, validates the continuity of the Republic of Lithuania in 1940-1990, elaborates on the international legal grounds of the reinstatement of independence of the Republic of Lithuania on 11 March 1999 and the identity of the Republic of Lithuania that restored its independence (identical to the State of Lithuania created in 1918), as well as the international legal consequences of the restoration of independence (issues of succession of rights, recognition, citizenship, state borders and responsibility of the Soviet occupation). The analysis contained in the monograph explains why Lithuanian has never been a legitimate part of the former USSR and cannot be considered a new state after the reinstatement of its independence being identical to the Republic of Lithuania of the interwar period; it also provides answers to many other topical questions relating to the restoration of the Lithuanian independence in 1990. Thus, this scientific paper is very useful not only to lawyers but also to political scientists, historians, as well as politicians, journalists and other persons interested in the legal grounds of the statehood of Lithuania.

ISBN:
9986004268
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6747
Updated:
2016-07-23 15:45:39
Metrics:
Views: 87
Export: