1918-1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir jų įtaka nacionalinei teisei : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1918-1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir jų įtaka nacionalinei teisei: disertacija
Alternative Title:
International agreements of the Republic of Lithuania in 1918-1940 and their impact on national law
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
180 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Lietuvos teisės universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Tarptautinė teisė / International law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: International treaties of the Republic of Lithuania of 1918-1940 and their influence on national law Vilnius, 2004 20 p
Summary / Abstract:

LT[…] Darbe nagrinėjama Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir jų įtakos nacionalinei teisei problema. […] Pirmoje disertacijos dalyje siekiama atskleisti 1918 – 1940 m. besiformuojančią tarptautinės sutarties sampratą, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo teisinius aspektus, jų skelbimą bei registravimą. Tarptautinių sutarčių, sudarytų minėtu periodu, reikšmę apibūdina Lietuvos realizuota jus tractatuum. Ši teisė laikoma vienu iš pagrindinių požymių, atskleidžiančių Lietuvos subjektiškumą tarptautiniuose santykiuose. Jus tractatuum […] nagrinėjama analizuojant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo teisinius aspektus. Antrojoje disertacijos dalyje skiriamas dėmesys tarptautinių sutarčių ir nacionalinės teisės tarpusavio sąveikos analizei; pateikiami teoriniai bei praktiniai šių santykių aspektai. Ypatingo dėmesio, kaip unikalus to meto teisės šaltinis, darbe susilaukė Klaipėdos krašto konvencijos I priedėlis „Klaipėdos krašto statutas“, kurio dvilypis statusas buvo plačiai aptarinėjamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Disertacijos atskira dalis yra skirta 1918 – 1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių galiojimo atnaujinimo teisiniams klausimams aptarti, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m.; analizuojama galiojančių sutarčių statuso problema dabartinėje Lietuvos teisinėje sistemoje. […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[…] The work deals with the issue of international agreements of the Republic of Lithuania and their impact on national law. […] […] Part one of the thesis is aimed at disclosing the concept of an international agreement that started to take shape in 1918 – 1940, the legal aspects of concluding international agreements for the Republic of Lithuania, their publication and regulation. The significance of the international agreements made over that period is defined by jus tractatuum as implemented in Lithuania. Such law is considered one of the main characteristics that reveal the subjective nature of Lithuania in international relations. Part two of the thesis focuses on analysis of mutual interaction between international agreements and national law, providing theoretical and practical aspects thereof. The work attaches special attention to the Statute of the Region of Klaipėda, Appendix 1 to the Klaipėda Land Convention as a unique source of law of that era. The thesis has its separate part dedicated to discuss the legal issues of renewing the international agreements of the Republic of Lithuania of 1918 – 1940 after Lithuania’s independence was restored in 1990. […].

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10907
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 14
Export: