Derybos su Rusija dėl kariuomenės išvedimo iš Lietuvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Derybos su Rusija dėl kariuomenės išvedimo iš Lietuvos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Leidybos centras, 2002.
Pages:
127 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Apie autorių — Santrumpos — Pratarmė / V. Vadapalas — Įžanginis autoriaus žodis — Lietuvos derybos su Rusija ir okupacinės kariuomenės pasitraukimas iš Lietuvos teritorijos: Trumpa priešistorė; Lietuvos Respublikos santykių su Rusijos Federacija normalizavimas; Derybos su Rusija dėl SSRS kariuomenės pasitraukimo iš Lietuvos; Vakarų valstybių parama siekiant okupacinės kariuomenės išvedimo iš Baltijos valstybių — Kai kurie Lietuvos, Latvijos ir Estijos derybų su Rusija rezultatų skirtumai ir Vakarų ekspertų vertinimai: Svarbiausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos susitarimų su Rusija dėl jos kariuomenės išvedimo skirtumai; Dėl kai kurių Vakarų ekspertų netikslių teiginių apie Rusijos kariuomenės išvedimą iš Baltijos valstybių — Okupacijos palikimas po Rusijos kariuomenės išvedimo iš Baltijos šalių: Okupacinės kariuomenės buvimo pėdsakai; Vadinamoji rusakalbių teisių problema Baltijos valstybėse; Rusijos kariniai pensininkai — Rusijos karinis tranzitas į Karaliaučiaus (Kaliningrado) sritį — Santrauka — Panaudotų šaltinių sąrašas — Priedai.
Keywords:
LT
20 amžius; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kariuomenė / Army; Tarptautiniai santykiai / International relations.
Summary / Abstract:

LTDerybose su Rusija Lietuva išlaikė nepažeistą principinę nuostatą, kad Rusijos pareiga nedelsiant išvesti okupacinę kariuomenę iš Lietuvos nėra derybų objektas ir nepriklauso nuo to, bus ar nebus pasirašyta dvišalė sutartis dėl kariuomenės išvedimo. Lietuva vadovavosi nuostata, kad tai yra absoliuti ir besąlygiška Rusijos - SSRS teisių ir pareigų tęsėjos - tarptautinė teisinė pareiga, išplaukianti iš SSRS įvykdyto tarptautinės teisės pažeidimo - Lietuvos okupacijos. Lietuva su Rusija derėjosi ne dėl to, ar SSRS kariuomenė pasitrauks, o tik dėl jos pasitraukimo terminų ir tvarkos. Susitarimuose su Rusija dėl okupacinės kariuomenės pasitraukimo Lietuva šiai kariuomenei nesuteikė jokio laikinojo teisinio statuso, nepripažino jos kaip teisės subjekto, ko derybose siekė Rusija. Okupacinė kariuomenė iki pat jos išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo neteisėtai. Derybose su Rusija Lietuva rėmėsi nuostata, kad Lietuvos Respublikos, kaip buvusios SSRS okupuotos valstybės, niekuo neįpareigoja neteisėtos LSSR okupacinės valdžios ir jos neteisėtų institucijų sprendimai dėl okupacinės kariuomenės personalo padėties ar turto. Derybose Lietuva nepripažino jokių okupacinės kariuomenės teisių į jos Lietuvoje naudotus ar pastatytus pastatus ir kitokį nekilnojamąjį turtą, taip pat nesutiko kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją Rusijos kariškių.Derybose su Rusija dėl okupacinės kariuomenės pasitraukimo tvarkos Lietuva kėlė ir reikalavimą atlyginti Lietuvai ir jos piliečiams okupacijos metu padarytą žalą. Nors deryboms baigiantis 1992 metų rugsėjį ir nebuvo pasirašyta susitarimų dėl okupacijos žalos atlyginimo tvarkos, Rusija nepaneigė Lietuvos teisių į žalos atlyginimą, o Lietuva savo reikalavimų neatsisakė. Tai patvirtina ir 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo“, grindžiamas 1992 m. birželio 14 d. referendume pareikštu Lietuvos piliečių reikalavimu atlyginti sovietinės okupacijos padarytą žalą. Dėl kariuomenės pasitraukimo iš Lietuvos tvarkos ir terminų su Rusija buvo visiškai susitarta 1992 m. rugsėjo 8 d. Nuo tol Lietuvos ir Rusijos dialogas vyko jau ne dėl kariuomenės išvedimo, o tik dėl Rusijos reikalavimų pakeisti jos naudai svarbiausias anksčiau pasiektų susitarimų nuostatas. Nors iki pat 1993 metų rugpjūčio Rusija naudojo spaudimą, stabdydama kariuomenės išvedimą ir kitokiais būdais, Lietuva jos reikalavimų nepatenkino. Lietuvos ir Rusijos derybų rezultatai bei pasiektų susitarimų pagrindu įvykdytas okupacinės kariuomenės išvedimas buvo didžiulė Lietuvos sėkmė: kariuomenė iš Lietuvos buvo išvesta vie neriais metais anksčiau nei iš Vokietijos, Latvijos ir Estijos, o šios kariuomenės buvimas Lietuvoje iki pat išvedimo pabaigos nebuvo net laikinai įteisintas, taip pat nebuvo pripažintos jokios Rusijos pretenzijos į okupacijos būdu tariamai įgytas teises Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 20 amžius; Okupacija; Kariuomenė; Politika; Tarptautiniai santykiai; The Lithuanian XX c. history; Occupation; Military; Policy; International relations; Rusija (Russia).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76326
Updated:
2020-12-09 19:00:52
Metrics:
Views: 59
Export: