Klaipėdos kraštas Tarybų Lietuvos sudėtyje 1945–1948 metais: probleminiai klausimai ir teisiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos kraštas Tarybų Lietuvos sudėtyje 1945–1948 metais: probleminiai klausimai ir teisiniai aspektai
Alternative Title:
Klaipėda region as part of Soviet Lithuania in 1945–1948: problematic issues and legal aspects
In the Journal:
Istorija [History]. 2018, Nr. 110, p. 19-54
Keywords:
LT
Antrasis pasaulinins karas; Rytų Prūsija; Tarybų Sąjunga; Tarybų Lietuva; Lietuvos TSR; Klaipėdos kraštas; Karaliaučiaus sritis; Rinkimai; Konstitucija.
EN
World War II; East Prussia; Soviet Union; Soviet Lithuania; Lithuanian SSR; Klaipeda region; Konigsberg region; Elections; Constitution.
Summary / Abstract:

LTRemiantis 1944–1948 m. publikuotais TSRS ir Tarybų Lietuvos vadovybių pasisakymais Klaipėdos krašto priklausomybės klausimais, šiame straipsnyje analizuojami probleminiai Klaipėdos krašto tapsmo Tarybų Lietuvos teritorijos, buvusios Tarybų Sąjungos sudėtyje, dalimi klausimai ir teisiniai aspektai. Atskleidžiama, kokią politiką vykdė Tarybų Lietuvos vadovybė 1944–1946 m., kaip Klaipėdos krašto priklausomybė Tarybų Lietuvai buvo pristatoma sąjunginėje ir respublikinėje spaudoje 1944–1946 m. Taip pat, remiantis 1946–1948 m. vykusiais rinkimais į TSRS ir Lietuvos TSR Aukščiausiąsias ir vietines tarybas bei TSRS ir Lietuvos TSR aukščiausiųjų valstybės valdžios organų 1945–1948 m. priimtais teisės aktais, atkuriama Klaipėdos krašto tapimo Tarybų Lietuvos teritorijos dalimi eiga. [Iš leidinio]

ENReferring to the statements of the USSR and Soviet Lithuanian leaderships about the belonging of the Klaipėda Region which were published in 1944–1948, the article focuses on the analysis of the issues and legal aspects related to the Klaipėda Region becoming a part of Soviet Lithuania, which was a constituent part of the Soviet Union. It is revealed what politics was pursued by the Soviet Lithuanian leadership in 1944–1946 and how the belonging of the Klaipėda Region to Soviet Lithuania was presented in the union and republican press of 1944–1946. Also, referring to the elections to the USSR and the Lithuanian SSR supreme and local councils held in 1946–1948 as well as the USSR and the Lithuanian SSR legal acts adopted by supreme authorities in 1945–1948, the course of the Klaipėda Region becoming a part of the territory of Soviet Lithuania is reconstructed in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78087
Updated:
2019-11-02 20:47:05
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: