SSRS okupacijos žalos atlyginimo įstatymas tarptautinės teisės normų kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
SSRS okupacijos žalos atlyginimo įstatymas tarptautinės teisės normų kontekste
Alternative Title:
Law on compensation of damage resulting from the USSR occupation in the light of the rules of international law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 10 (88), p. 22-32
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas remiantis 2005 m. lapkričio 25 d. Mykolo Romerio universitete skaitytu to paties pavadinimo pranešimu. Jame analizuojamas 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo" siekiant nustatyti, kiek jis grindžiamas paprotinėmis tarptautinės teisės normomis ir principais, reglamentuojančiais valstybių atsakomybę už tarptautinės teisės pažeidimus, ir kokia [statymo reikšmė sprendžiant Rusijos Federacijos atsakomybės klausimus. Valstybių atsakomybę už tarptautinės teisės pažeidimus reglamentuojančios tarptautinės teisės normos yra kodifikuotos JT Tarptautinės teisės komisijos Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus straipsnių projekte, tad Lietuvos Respublikos įstatymas vertinamas atsižvelgiant į šio Projekto nuostatas. Projekte įtvirtintos ir su Įstatymu susijusios tarptautinės teisės normos lemia šio straipsnio struktūrą: jame analizuojami Rusijos Federacijos atsakomybės Lietuvos Respublikai pagrindo, reparacijos dydžio ir formos bei Lietuvos reikalavimo dėl žalos atlyginimo leistinumo pagrindiniai klausimai. Pagrindinė straipsnio išvada ta, kad 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo" atitinka tarptautinės teisės normas ir, kaip vienašalis valstybės aktas, išreiškia ir konsoliduoja jau anksčiau pareikštą Lietuvos Respublikos reikalavimą Rusijos Federacijai atlyginti sovietinės okupacijos padarytą žalą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: SSRS; Rusija (Russia); Lietuvos Respublika; Agresija; Okupacija; Valstybių atsakomybė; Reparacija; Žala; Atlyginimas; Kompensacija; The USSR; The Russian Federation; The Republic of Lithuania; Aggression; Occupation; State responsibility; Reparation; Compensation of damage; Compensation.

ENThe article was prepared referring to the speech of the same name, given at Mykolas Romeris University on 25 November, 2005 and analyzes the Law on the Compensation of the Damage, Done by the Occupation by the USSR of the Republic of Lithuania of 13 June, 2000 for the purpose of identification the extent the law is based by traditional norms and principles of the international law, regulating the states’ responsibility for infringements of the international law and the significance of the law when resolving the issues of the responsibility of the Russian Federation. The norms of the international law, regulating states’ responsibility for infringements of the international law are codified in the Draft of the articles on states’ responsibility for infringements of the international law of the International Law Commission of the United Nations, therefore the Law, adopted in the Republic of Lithuania should be evaluated referring to the provisions of the said Draft. The norms of the international law, consolidated in the Draft and related to the Law determined the structure of the article: the article discusses the main issues of the basis of the responsibility of the Russian Federation to the Republic of Lithuania, the amount and form of the reparation and Lithuania’s requirement with regard to admissibility of the requirement of Lithuania regarding the compensation of the damage. The main conclusion of the article is that the Law on the Compensation of the Damage, Done by the Occupation by the USSR of the Republic of Lithuania of 13 June, 2000 complies with the norms of the international law and, being a unilateral state act, expresses and consolidates the already expressed requirement of the Republic of Lithuania to the Russian Federation to compensate the damage, done by the Soviet Occupation.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5552
Updated:
2018-12-20 23:09:55
Metrics:
Views: 38    Downloads: 5
Export: