Agresyvaus elgesio prieš bendramokslius priežastys, dažnumas ir formos: mokinių, mokytojų ir tėvų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agresyvaus elgesio prieš bendramokslius priežastys, dažnumas ir formos: mokinių, mokytojų ir tėvų vertinimas
Alternative Title:
Reasons of aggressive behaviour against school fellows, its frequency, forms: reaction of schoolchildren, teachers and parents
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2011, t. 19, Nr. 2, p. 181-197
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Jaunimas / Youth; Mokykla / School; Mokiniai / School students; Nusikalstama veika / Offence; Pedagogai / Pedagogues; Prevencija / Prevention; Psichologija / Psychology; Šeima / Family; Vaikai / Children; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, analizuojamas mokinių, mokytojų ir tėvų požiūris į mokinių agresyvaus elgesio su bendramoksliais priežastis, dažnumą ir formas. Atskleidžiami veiksniai ir motyvai, skatinantys mokinių agresyvumą miesto ir kaimo bei skirtingų profilių (menų ir technologijų) mokyklose. Parodoma mokinių laikysena stebint smurto veiksmus patiriančius bendramokslius ir juos patiems patiriant. Analizuojamas mokinių, mokytojų ir tėvų požiūris į mokykloje taikomas prevencines priemones, siekiant sumažinti agresyvų elgesį su bendramoksliais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asocialus vaikų elgesys; Delinkvencija; Diskriminacija; Fizinė prievarta; Jaunimo vertybės; Mokiniai; Mokykla; Mokytojai; Prevencija; Psichologinė prievarta; Smurtas; Tėvai; Vaiko sėkmė; Vaikų teisės; Vertingi emociniai ryšiai; Asocial behaviour of children; Child`s success; Children`s rights; Delinquency; Discrimination; Parents; Physical violence; Prevention; Psychological constraint; School; Schoolchildren; Teachers; Valuable emotional bonds; Violence; Yuoth values.

ENThe present article, which is based on conducted research data, analyzes an attitude of schoolchildren, teachers and parents towards the reasons of schoolchildren’s aggressive behaviour, its frequency and forms. Different factors and motives that stimulate the aggressiveness of schoolchildren, who go to the city, village and different professional (arts and technology) schools are examined. Schoolchildren’s approach towards violence against school fellows and themselves is being discussed, as well as reaction of teachers and parents to this phenomenon. The article reveals opinion of schoolchildren, teachers, and parents about the means used to prevent violence towards schoolchildren and existing ways that can be used to make preventive means to be more effective. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpe.2011.19
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32234
Updated:
2018-12-17 13:04:13
Metrics:
Views: 70    Downloads: 40
Export: