Vertybės sampratos turinio erdvė ir jos reikšmė asmens gyvenime ir valstybės politikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybės sampratos turinio erdvė ir jos reikšmė asmens gyvenime ir valstybės politikoje
Alternative Title:
Content space of the value concept and its significance in personal life and state policy
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2017, 90, p. 99-106
Keywords:
LT
Socialinis gyvenimas / Social life.
Summary / Abstract:

LTVertybės yra svarbios žmogaus ir valstybės gyvenime, tačiau jų samprata ir reikšmė yra skirtingai suprantamos ir interpretuojamos. Tai priklauso nuo metodologinės prieigos. Straipsnio tikslas – išryškinti vertybių sampratos daugiaaspektiškumą ir jų reikšmingumą asmens gyvenime ir valstybės politikoje. Tuo tikslu šalia teorinių samprotavimų pasitelkiamas ir 2016 m. atliktas tyrimas. Aiškėja, kad nors visi informantai savitai interpretuoja vertybių turinį, jie neabejoja vertybių svarba asmeniniame gyvenime ir valstybės politikoje. Vertybėms gali būti suteikta skirtinga svarba, pateikta savita jų interpretacija ir reikšmės vertinimas žmogaus gyvenime ir valstybės politikoje, tačiau kiekvienu atveju moralinis vertybių vertinimo patikimumas yra dorybių etika. Tad vertybės ir dorybės sąryšingos – žmogaus ir valstybės politikos navigacinė sistema turėtų būti kuriama dorybių ir su jomis susaistytų vertybių pagrindu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Jų samprata; Reikšmė asmeniniame gyvenime; Valstybės politika; Values; Concept of value; Significance in personal life; State policy.

ENValues are important in human and public life but their concept and significance are understood and interpreted differently, as this greatly depends on the methodological approach. The purpose of the article is to highlight the multidimensionality of the concept of value and its significance to the individual and state policy. To achieve this goal, theoretical analysis is integrated with the results of a study conducted in 2016. It appears that although each informant interprets the content of values individually, they are undoubtedly important in personal life and state policy. They can be given different degrees of weight, idiosyncratic interpretations and levels of significance for human life and state policy, but nonetheless, the moral basis of their evaluation is the reliability of virtue ethics. Thus, values and virtues are closely interrelated and the human and state policy navigation systems should be developed on the basis of virtues and closely related values. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2017.10
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67726
Updated:
2020-07-28 20:26:10
Metrics:
Views: 57    Downloads: 20
Export: