Representation of President Valdas Adamkus in the US and UK press (1998-2012)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Representation of President Valdas Adamkus in the US and UK press (1998-2012)
Alternative Title:
Prezidento Valdo Adamkaus pateikimas JAV ir Didžiosios Britanijos spaudoje (1998-2012)
In the Journal:
Žurnalistikos tyrimai. 2011, Nr. 4, p. 133-165
Keywords:
LT
Valdas Adamkus; Politika / Politics; Spauda / Press; Užsienio politika / Foreign policy; Viešoji nuomonė / Public opinion; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apžvelgti buvusio Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus pateikimą 1998-2012 m. pasirinktuose internetiniuose JAV ir Didžiosios Britanijos leidiniuose. Tikslui pasiekti valdžios ir žiniasklaidos santykių aspektu aptarta politikos komunikacija, atskiro spaudinio rašinių tendencijos, pagrindinės su Prezidentu susijusios temos, pateiktas rastų publikacijų skaičius, padarytos adekvačios išvados. Tokio pobūdžio tyrimas dar nebuvo atliktas. Jis reikšmingas tuo, kad atskleidžia, kaip Prezidentas Valdas Adamkus vaizduojamas, žiniasklaidos ekspertų manymu, vienuose svarbiausių pasaulio leidinių Lietuvai lemiamu momentu: siekiant pripažinimo tarptautinėje arenoje, t. y. narystės Europos Sąjungos ir NATO organizacijose. Praktinė darbo dalis taip pat leidžia įvertinti valstybės vadovo poziciją, galimas jos pasekmes Lietuvai bei minėtų leidinių požiūrį ne tik į Valdą Adamkų, bet ir apskritai į mūsų šalį, nes valstybės vadovo įvaizdis dažnai tapatinamas su valdoma šalimi. Nors antra Prezidento kadencija baigėsi 2009 m., svarbu išsiaiškinti, ar tarptautinę visuomenę vis dar domino iš aktyvios politikos pasitraukęs Valdas Adamkus.Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad pasirinktų leidinių auditorija supažindinama su Lietuvos vadovu, tačiau, nors jis vaizduojamas neišsamiai, gana paviršutiniškai, nukrypstant į Valdo Adamkaus asmenybę, vis dėlto akcentuojami Prezidento siekiai įsilieti į NATO ir ES. Kaip ir reikia tikėtis, Lietuvos lyderis nagrinėtų šalių leidiniuose pateikiamas skirtingai. Šį straipsnį sudaro įvadas, skyreliai, pristatantys politikos komunikaciją, politinio įvaizdžio reikšmę ir svarbą, taip pat žiniasklaidą, kaip vieną aktyvesnių politikos komunikacijos dalyvių. Kadangi darbe dėmesys skiriamas Valdui Adamkui, glaustai pateikiama jo biografija, supažindinama su Prezidento veikla, nuopelnais. Praktinėje dalyje aptariami susisteminti tyrimo duomenys. Straipsnio pabaigoje publikuojamos tyrimo išvados ir bibliografinių nuorodų sąrašas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atspindėjimas; Pateikimas; Periodinė literatūra; Periodinė spauda; Politinė komunikacija; Prezentacija; Prezidentas; Refleksija; Reprezentacija; Užsienio politika; Valdas Adamkus; Įvaizdis; Foreign policy; Image; Periodic literature; Political communication; Presentation; President; Reflection; Reflection, image, presentation, periodic literature, political; Representation; V.Adamkus.

ENArticle aims to review the representation of former Lithuanian president Valdas Adamkus in a number of US and UK online publications between 1998 and 2011. To achieve this, the following topics are discussed: political communication with the authorities and the press, writing tendencies in individual essays and main topics related to the president. Additionally, a list of all used publications is provided alongside the findings. This type of study has never been done before. It is significant as it portrays the representation of President Valdas Adamkus in the most important publications in the world during a crucial time, when Lithuania was seeking recognition in the international arena, i.e. aiming to join NATO and the EU. The practical part of this work evaluates the President’s position on various topics, and theoretical consequences that his views might have caused Lithuania. Additionally, it assesses how the aforementioned publications portrayed not just Valdas Adamkus, but also our country, since the image of the head of state is often identified with the image of his or her country. The research results have revealed that selected publications provided their audience with very limited information about the Lithuanian President. His portrayal appears fairly shallow and incomplete, focusing mainly on his personality.However, they highlight the President’s aspiration to join NATO and the EU. As expected, the portrayal of the Lithuanian leader differs in various publications. This article consists of the following : an introduction, subsections on political communication, the meaning and importance of political image and the media as a key participant in political communication. Since this article focuses on Valdas Adamkus, a brief summary of his biography, work and achievements will be provided. Systemised research results will be discussed in the practical part of this article. Research findings and bibliography will be presented in the end. [From the publication]

ISSN:
2029-1132
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53278
Updated:
2019-03-12 14:53:59
Metrics:
Views: 48    Downloads: 5
Export: