Moderniosios šiuolaikinio konservatizmo galimybių tendencijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moderniosios šiuolaikinio konservatizmo galimybių tendencijos
Alternative Title:
Modern Tendencies in Potential of Contemporary Conservatism
In the Book:
Konservatizmo takoskyros / sudarė Vladimiras Laučius. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006. P. 133-144
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autorius nagrinėja naujų, dinamiškai besikeičiančių kultūros formų keliamus iššūkius konservatizmo ideologijai bei akcentuoja poreikį prisitaikyti prie šios kaitos išsaugant šios ideologijos esmę. Teigiama, jog konservatorių siekiai stabilizuoti veržlią sociokultūrinę dinamiką yra bergždi ir pražūtingi jiems patiems, prisitaikant prie dabartinių realijų, neišvengiamai teks keistis, atsisakyti daugelio įprastų šiam ideologiniam ir politiniam judėjimui elgsenos ir vertinimo stereotipų. Pabrėžiama, jog įdomiu uždaviniu ir galimybe politikams šiandien tampa informacinės visuomenės veiksnys: žiniasklaida tampa ne informacinius srautus reguliuojančia struktūra, tačiau pagrindine politinio gyvenimo organizavimo ir įprasminimo priemone. Masinės komunikacijos struktūros, ypač žiniasklaida, tampa politinės komunikacijos terpe. Autorius tvirtina, kad Lietuvos konservatoriai kol kas neatsižvelgia į šias analogų praeityje neturėjusias realijas, ir teigia, jog šios politinės jėgos dar laukia sudėtingas persitvarkymo laikotarpis, kai įprastus politinio veikimo metodus pakeis modernūs, mediatizuoti ir prisitaikantys prie kintančių sąlygų metodai. Konservatyvių idėjų pergalės pradžia įmanoma kaip konservatorių ideologijos įvaizdžių įsigalėjimas informaciniame žiniasklaidos lauke, nustelbiantis populizmo balsą.Reikšminiai žodžiai: Konservatizmas; Populizmas; Žiniasklaida; Conservatism; Populism; Mass media.

ENThe author of the article examines the challenges raised by the new, dynamically changing cultural forms to the ideology of Conservatism, and emphasizes the need to adapt to this shift and to preserve the essence of this ideology. It predicates that the Conservatives' objective to stabilize the aggressive socio-cultural dynamic is unproductive and disastrous to them. They will inevitably have to change and adapt to modern realities, to reject most stereotypes in behaviour and evaluation that are characteristic of this ideological and political movement. It stresses that the information society factor is an interesting task and an occasion for modern politicians: The media and the press is turning from a structure regulating flows of information into the main instrument for organizing political life and establishing its significance. The structures of mass culture, especially the media and press, are becoming a medium for political communication. The author claims that Lithuanian Conservatives have not yet considered these realities that were not present in the past, and claims that these political forces are yet to face a difficult changeover period, when the habitual political action methods are substituted with those that are modern, media-savvy, and adaptive. The beginning of the victory for the Conservative ideas is possible as an establishment of the Conservative image in the informational media and press domain to overpower the voice of populism.

ISBN:
995595115X
Related Publications:
Visuomenė, valdžia ir žiniasklaida : prieštaringa komunikacinė simbiozė / Lauras Bielinis ; Vilniaus universitetas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Vilnius : Eugrimas, 2005. 127 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5030
Updated:
2013-04-28 16:10:48
Metrics:
Views: 22
Export: