Kultūrinio tapatumo sampratos bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinio tapatumo sampratos bruožai
Alternative Title:
Understanding of cultural identity
In the Book:
Keywords:
LT
Erdvės; Etninė kultūra; Kultūra; Kultūriniai; Kultūriniai memai; Kultūrinis tapatumas; Memai; Miestas; Savivoka; Simboliai; Tapatumas; Vertybės; Žiniasklaida.
EN
City; Cultural; Cultural MEMA; Cultural identity; Culture; Ethnic culture; Identity; Media; Memes; Self-concept; Self-perception; Space; Symbols; Values.
Summary / Abstract:

LTPasaulinės civilizacinės krizės akivaizdoje reikia ieškoti apibendrinančio tyrimo „rakto“, leidžiančio organiškai sujungti įvairius tapatumo aspektus. Tokiu „raktu“ gali būti kultūrinio tapatumo samprata, apimanti visus analizės lygmenis: makro, mezo ir mikra. Būtent kultūra plačiąja prasme, sujungianti tiek visus materialinius, tiek, o tai ypač svarbu, dvasinius aspektus, gali pateikti bendrą civilizacinį vaizdą konkrečiame socialiniame laike. Mūsų nuomone, tokia prieiga leidžia išsiveržti iš šiuo metu vyraujančių ekonominio ir politinio požiūrių gniaužtų ir bandyti formuoti kelius, siekiant įveikti žmonijai realiai gresiantį susinaikinimo pavojų. [Iš leidinio]

ENThe need to find a common research approach, allowing organically combine various aspects of identity is required in the face of global civilizational crisis. Such common approach maybe be found through the concept of cultural identity, which covers all levels of analysis: macro, mezzo and micro. Namely the culture in its broadest sense, which combines all material and, more importantly, spiritual aspects, can reveal the general picture of civilization in a specific social time. In our opinion, such an approach allows to escape from the limits of currently prevailing economical and political viewpoints and allows try to shape the ways to overcome the imminent danger of self-destruction of humankind. [From the publication]

ISBN:
9789955531487
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59700
Updated:
2021-03-16 12:30:52
Metrics:
Views: 65
Export: