Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimas CBCL

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimas CBCL/ 1½-5 ir C-TRF diagnostikos kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis
Alternative Title:
The Assessment of preschool children emotional and behavioural problems with cbcl / 1½-5 and c-trf dsm-oriented scales
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 34, p. 44-56
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje toliau nagrinėjama ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimo problema. Vaikų psichopatologijos tyrėjams, o ypač šioje srityje dirbantiems praktikams dažnai tenka empiriniu stebėjimu pagrįstą įvertinimą susieti su specifiniais diagnostikos kriterijais. Tokią galimybę suteikia CBCL / 1½-5 ir C-TRF metodikų (Achenbach and Rescorla, 2000) taikymas. [...] Straipsnyje analizuojama, kaip siejasi tarpusavyje įvairių vertintojų teikiama informacija apie ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumus, remiantis penkiomis diagnostiniais kriterijais pagrįstomis skalėmis: įvairiapusių raidos sunkumų, dėmesio trūkumo / hiperaktyvumo, prieštaraujančio neklusnumo, nuotaikos sunkumų ir nerimo sunkumų. Rezultatai rodo, kad diagnostiniais kriterijais pagrįstų skalių patikimumo ir atitikimo tarp vertintojų tendencijos panašios kaip CBCL / 1½-5 ir C-TRF sindromų skalių, sudarytų faktorinės analizės būdu. Mamų ir auklėtojų vertinimu, berniukams būdingesnis nei mergaitėms dėmesio trūkumas / hiperaktyvumas. Auklėtojų vertinimu, berniukų prieštaraujančio neklusnumo skalės įverčiai taip pat didesni nei mergaičių. Tačiau apskritai diagnostiniais kriterijais pagrįstų skalių vidinis suderinamumas kiek geresnis nei faktorinės analizės būdu sudarytų sindromų skalių. CBCL / 1½-5 ir C-TRF diagnostiniais kriterijais pagrįstos skalės gali palengvinti pradinį ikimokyklinio amžiaus vaiko psichologinį įvertinimą. Straipsnyje aptariami ir šių skalių taikymo vertinimui ribotumai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis article provides further examination of the issue of the assessment of emotional and behavioural problems among preschool children. Researchers and, especially, practitioners in the area of children’s psychopathology often have to relate empirically based assessments to specific diagnostic categories. The application of CBCL/ 1½-5 and C-TRF methods (Achenbach and Rescorla, 2000) provides this possibility. The article analyses the mutual interrelations between the information on the emotional and behavioural problems among preschool children provided by various evaluators on the scales based on five diagnostic categories: pervasive developmental problems, attention deficit/hyperactivity, oppositional defiance, affective problems, and anxiety problems. The results show that the reliability of the scales based on diagnostic categories and their conformity among the evaluators generally correspond to the CBCL/1½-5 and C-TRF syndrome scales developed by means of factor analysis. In the assessment of mothers and teachers, attention deficit/hyperactivity is more typical to boys than girls. In the assessment of teachers, the scale ratings of oppositional defiance of boys are also greater than those of the girls. However, the internal consistency of the scales based on diagnostic categories is generally somewhat greater than that of the syndrome scales developed by means of factor analysis. The scales based on CBCL / 1½-5 and C-TRF diagnostic categories may facilitate the initial psychological assessment of a preschool child. The article also discusses the limitations of the application of these scales.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5581
Updated:
2018-12-17 11:47:56
Metrics:
Views: 41    Downloads: 3
Export: