Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Pages:
416 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė.
Contents:
Įvadas I. Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis: teisiniai, istoriniai ir sociologiniai aspektai. Teisė ir jos įgyvendinimo institucijos. Istorinis, socialinis ir politinis pasitikėjimo teisėsauga aspektas. Teisėsaugos institucijos tarpukario Lietuvoje. Teisėsaugos institucijos sovietinėje Lietuvoje. Pokyčiai teisėsaugos institucijose: kai kurie lyginamieji aspektai — II. Teisėsaugos darbo vertinimas visuomenėje. Pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis matavimo aspektai. Teisėsaugos institucijų darbo, užtikrinant žmonių saugumą Lietuvoje, vertinimas. Kompleksinis teisėsaugos institucijų vertinimas: pasitikėjimo ir patikimumo indeksas — III. Saugumo jausmas visuomenėje ir teisėtvarka. Su teisėsauga susijusių žmogaus teisių apsauga. Nerimo aspektų vertinimas. Saugumo jausmas įvairiomis situacijomis. Institucijų darbas užtikrinant saugumą. Nerimą dėl savęs lemiantys veiksniai — Nusikaltimų aukos ir pasitikėjimas teisėsauga. Nuteistųjų Lietuvoje dinamika 2003–2011 metais. Nukentėjusio nuo nusikaltimo asmens padėtis pasaulyje. Nusikaltimo aukų situacija Lietuvoje. Viktimologinė patirtis Lietuvoje. Teisėsaugos institucijų patikimumas ir pasitikėjimas jomis — V. Požiūris į bausmes. Visuomenės požiūrio į bausmes analizė. Gyventojų požiūris į bausmių skyrimą — Išvados ir rekomendacijos — Literatūra — Dalykinė rodyklė — Priedai.
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons; Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pristatomi teoriniai, socialiniai, teisiniai ir istoriniai pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga ir jos patikimumo aspektai. Analizuojami apibendrinti empiriniai duomenys, surinkti 2011 - 2012 metais atliekant mokslinio projekto “Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ kokybinius ir kiekybinius tyrimus. Šio projekto, apimančio du empirinius tyrimus (fokusuotos grupės diskusija ir reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa), tikslas buvo kompleksiškai išanalizuoti, kaip koegzistuoja ir vienas kitą lemia keli socialiniai reiškiniai: gyventojų požiūris į teisėsaugos institucijas ir (ne)pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis, jų saugumo jausmas ir nusikaltimų baimė bei požiūris į kriminalines bausmes. Tyrimo metu buvo bandoma išsiaiškinti gyventojų požiūrį į teisėsaugos institucijas, įvertinti pasitikėjimą jomis ir jo kaitą, įvertinti Lietuvos gyventojų viktimizacinę patirtį, nustatyti rizikos grupes ir pagrindinius viktimizacijos riziką lemiančius veiksnius. Be to, šiuo projektu buvo siekiama įvertinti gyventojų saugumo jausmą ir nusikaltimų baimės lygį bei nustatyti, kokie veiksniai juos lemia, ištirti gyventojų požiūrį į bausmes ir jo kaitą, išsiaiškinti ir aprašyti mechanizmą, kaip gyventojų viktimizacinė ir bendravimo su teisėsaugos institucijomis patirtis lemia pasitikėjimą šiomis institucijomis bei bendrą saugumo jausmą. Monografijos autoriai tikisi, kad pateikti tyrimo rezultatai ir jų interpretacija leis naujai pažvelgti į opius pasitikėjimo teisėsauga klausimus Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Pasitikėjimas teisėsauga; Nusikaltimų aukos; Bausmės; Confidence in law enforcement; Victims of crime; Punishment.

ENThe monograph presents theoretical, social and historical aspects of trust in Lithuanian law enforcement and its reliability. Generalized empirical data collected in 2011-2012 when carrying out quantitative and qualitative research of the scientific project 'Lithuanian Residents' Trust in Law Enforcement Institutions and Determining Factors' was analysed. The aim of this project, which included two empirical studies (focus group discussion and representative Lithuanian population survey), was to carry out a complex analysis of coexistence and determination of each other of several social phenomena: the attitudes of residents to law enforcement institutions and (dis)trust in law enforcement institutions, their sense of safety and fear of crime, and the attitudes to criminal penalties. During the research, it was attempted to find out the attitudes of the residents to law enforcement institutions, to evaluate their trust in such institutions and the change of trust, to evaluate the victimization experience of Lithuanian population, to determine risk groups and the main factors determining the victimization risk. In addition, the project sought to evaluate the feeling of safety of residents and the level of fear of crime and to identify the determining factors, to find out the attitudes of the residents to penalties and the change of attitudes, to disclose and describe the mechanism of how the experience of victimization and communication with law enforcement institutions affects the trust in these institutions and the general feeling of safety. The authors of the monograph expect that the presented research results and their interpretation will allow taking a fresh look at the sensitive issues of trust in law enforcement in Lithuania.

ISBN:
9786094591372
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45111
Updated:
2022-06-29 13:21:36
Metrics:
Views: 96    Downloads: 4
Export: