Procedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Procedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis
Alternative Title:
Procedural justice and trust in legal officers and legal institutions
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013.
Pages:
387 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Procedūrinis teisingumas; Pasitikėjimas; Teisėsaugos pareigūnai; Teisėsaugos institucijos; Visuomenė; 2004-2011 metai; Procedural justice; Trust; Law enforcement officials; Society; Year 2004-2011.
Contents:
1. Justicija ir teisingumas — 2. Procedūrinio teisingumo tyrimo justicijoje reikšmė — 3. Procedūrinio teisingumo tyrimai Lietuvoje — 4. Procedūrinio teisingumo veiksniai — 5. Žmonių pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir pareigūnais. Pasitikėjimas policija ir policijos pareigūnų elgesio vertinimas. Policijos pareigūnų ir vairuotojų tarpusavio sąveikos ypatumai. Pasitikėjimas teismais, teisėjais ir jų elgesio vertinimas. Lietuvos žmonių pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir pareigūnais — 6. Tiesioginė ir netiesioginė sąveikos su teisėsaugos pareigūnais patirtis — 7. Susidūrimo su teisėsaugos sistema psichologiniai padariniai: nusikaltimų aukų patiriama antrinė psichologinė žala. Nukentėjusieji nuo nusikalstamos veikos: Lietuvos duomenys. Nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos asmens statusas ir vaidmuo. Nusikaltimo poveikis nukentėjusiajam. Nukentėjusiojo sąveika su teisėsaugos institucijomis: antrinės žalos šaltiniai — 8. Lietuvoje taikomos teismo posėdžio procedūros ir jų vertinimas atsižvelgiant į procedūrinio teisingumo reikalavimus. Baudžiamosios bylos teisminis nagrinėjimas ir jo sutapimas su procedūrinio teisingumo reikalavimais. Civilinės bylos teisminis nagrinėjimas ir jo sutapimas su procedūrinio teisingumo reikalavimais. Administracinės bylos teisminis nagrinėjimas ir jo sutapimas su procedūrinio teisingumo reikalavimais — 9. Tyrimo tikslai ir uždaviniai — 10. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas ir dalyviai. Įvertinimo būdai — 11. Teisminio ginčų nagrinėjimo stebėjimo rezultatai ir jų analizė.Pagrindinės kriterinės situacijos teisminio nagrinėjimo metu. Pagrindinių kriterinių situacijų stebėjimo rezultatų aptarimas. Teisėjų elgesio apibūdinimas naudojant integruotas procedūrinio teisingumo skales: 2004 ir 2011 metų tyrimo rezultatų palyginimas — 12. Nuteistųjų apklausos rezultatai ir jų analizė. Bendra nuteistųjų charakteristika. Procedūrinis teisingumas atliekant tardymo veiksmus arba taikant kardomąsias priemones ir jų sąsajos su pareigūnų elgesio ypatumais. Procedūrinis teisingumas teismo proceso metu — 13. Nusikaltimo aukų apklausos rezultatai ir jų analizė. Bendra nusikaltimo aukų charakteristika. Procedūrinis teisingumas ikiteisminio tyrimo metu. Procedūrinis teisingumas teismo proceso metu — 14. Vairuotojų apklausos rezultatai ir jų analizė. Bendra tiriamųjų charakteristika. Tiriamųjų vairavimo ir sąveikos su kelių policijos pareigūnais patirtis. Vairuotojų elgesio apibūdinimas naudojant įvairias klausimyno skales. Kelių policijos pareigūnų elgesio ir priimamų sprendimų svarba vairuotojams. Sprendimo, kas vairuotojams svarbiau (ar pareigūno elgesys, ar jo priimamas sprendimas, ar ir viena, ir kita), prognozė — 15. Aukštųjų mokyklų studentų, įvairių įstaigų / įmonių darbuotojų ir pensininkų apklausos rezultatai ir jų analizė. Bendra tiriamųjų charakteristika. Tiriamųjų sąveika su teisėsaugos pareigūnais, teisinės žinios ir domėjimasis teisinio pobūdžio informacija. Tiriamųjų elgesio apibūdinimas naudojant įvairias klausimyno skales — 16. Išvados — 17. Rekomendacijos.
Keywords:
LT
2004-2011 metai; Pasitikėjimas; Procedūrinis teisingumas; Teisėsaugos institucijos; Teisėsaugos pareigūnai; Visuomenė.
EN
Year 2004-2011; Law enforcement officials; Procedural justice; Society; Trust.
ISBN:
9786094591938
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50583
Updated:
2022-06-03 19:01:29
Metrics:
Views: 73    Downloads: 5
Export: