Lietuvos tapatybė saugumo ir užsienio politikoje 1991-1994 metais: "grįžimo" keliai ir įtampos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos tapatybė saugumo ir užsienio politikoje 1991-1994 metais: "grįžimo" keliai ir įtampos
Alternative Title:
Lithuanian identity in the context of foreign and security policy in 1991–1994: the ways of "returning” and tensions
In the Journal:
Politologija. 2015, Nr. 3 (79), p. 127-162
Keywords:
LT
Užsienio politika; Saugumo politika; Identitetas.
EN
Foreign policy; Security policy; Identity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kaip buvo konstruojama Lietuvos tapatybė ir kokios įtampos atsiskleidžia analizuojant jos santykį su valstybės užsienio politikos integraciniais tikslais 1991–1994 metais. Atspirties tašku pasirinkta prielaida, kad atsikūrusios ir tik tarptautinį pripažinimą gavusios valstybės saugumo ir užsienio politika, savęs pozicionavimas tarptautinėje erdvėje yra neatskiriami nuo tapatybės formavimo procesų. Todėl pagrindiniu objektu tyrime tampa Lietuvos tapatybė. Siekiant identifikuoti 1991–1994 metais konstruotą tapatybę, iš trijų laikraščių pasirinkti Lietuvos apžvalgininkų, intelektualų, politikų, visuomenės veikėjų vertinamieji ir analitiniai tekstai saugumo bei užsienio politikos tema. Remiantis poststruktūralistine prieiga, nagrinėjama tapatybės koncepcija, jos ir saugumo bei užsienio politikos ry- šys; remiantis diskurso analize, suformuluojamas tyrimo dizainas ir metodo pritaikymo principai, pateikiamos reikšmių interpretacijos dviem kryptimis: analizuojamos tekstuose fiksuojamos Lietuvos tapatybės tendencijos Europos atžvilgiu ir trijų skirtingų regionų (Šiaurės šalių, Vidurio Europos ir Baltijos šalių) atvejais. [Iš leidinio]

ENThis article offers an overview of the research on the construction of Lithuanian identity in 1991–1994 and the kinds of unfolded tensions regarding the integration processes. The study relies on the premise that in a recently restored and internationally recognized country foreign and security policy is directly related with the process of identity formation and selfpositioning in the international politics. Therefore, it is important to analyze how this identity is constructed. Articles where politicians, commentators, intellectuals, etc., analyze the Lithuanian foreign and security policy from 1991 to 1994 form the basis of research. The concept of identity and its relation with security and foreign policy are analyzed from the post-structuralistic point of view; the research design and methodological steps are formulated using a discourse analysis. Discourse interpretations are divided into two dimensions: the first dimension is Lithuanian identity tendencies regarding Europe and the European Union, and the second is related to three different regions (Northern Europe, the Baltic region, and Central Europe). [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62743
Updated:
2018-12-17 14:04:01
Metrics:
Views: 81    Downloads: 2
Export: