"Europos normatyvinė galia" ir Lietuvos užsienio politika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Europos normatyvinė galia" ir Lietuvos užsienio politika
Alternative Title:
"Normative power Europe" and Lithuania’s foreign policy
In the Journal:
Politologija. 2006, Nr. 3 (43), p. 3-19
Keywords:
LT
Užsienio politika / Foreign policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Europos Sąjungos ir Lietuvos tarptautinio identiteto konstravimo ypatybės, lyginant juos pagrindžiančius naratyvus („Europos normatyvinė galia“ ir „Lietuva – regiono centras“). Tik prieš porą metų pradėta vartoti „Europos normatyvinės galios“ sąvoka dar neturi aiškios vietos Europos integracijos studijose, todėl iš pradžių straipsnyje atskleidžiamas jos turinys, gretinant ją su plačiai vartojama „pilietinės galios“ sąvoka. Analizuojant Lietuvos užsienio politiką ES naujųjų kaimynų politikos kontekste yra parodoma, kad abiejų naratyvų ketinimai ir funkcijos turi daug bendrų bruožų. Daroma išvada, kad „Lietuvos – regiono centro“ naratyvas yra „Europos normatyvinės galios“ naratyvo nacionalinė forma, kurios ypatybes lemia skirtingas istorinis kontekstas ir Lietuvos politinio diskurso specifika. Ji pasireiškia mėginimais suderinti Lietuvos, kaip tautinės valstybės, ir Lietuvos, kaip ES narės, identitetus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europos normatyvinė galia; Europos integracija; Europos Sąjungos tarptautinės tapatybės; Lietuva kaip regiono centras; Užsienio politika; BUSP; Normative Power Europe; European integration; EU international identities; Lithuania as the regional center; Foreign policy; CFSP.

ENThe article examines the peculiarities of constructing an international identity of the European Union and Lithuania, comparing these two validating narratives (Europe's Normative Power and Lithuania – Centre of the Region). The concept of "Europe’s normative powers" was used for the first time just a few years ago; it still doesn’t have a clear place in the studies of European integration, which is why at the beginning of the article it reveals its content, compared to the widely used concept of "civic power". Analyzing Lithuanian foreign policy in the context of new policy towards the EU neighbours, it is shown that the intentions and functions of both narratives have many common characteristics. A conclusion is reached that the narrative Lithuania – centre of the Region is the national form of the narrative Europe’s normative powers, whose peculiarities are a result of different historical contexts and the specifics of Lithuanian political discourse. It is manifested by attempts to coordinate Lithuania's identity as a national state and Lithuania's identity as an EU member.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4282
Updated:
2018-12-20 23:09:05
Metrics:
Views: 73    Downloads: 18
Export: