Lietuvos saugumo politika ir identitetas šiuolaikinių saugumo studijų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos saugumo politika ir identitetas šiuolaikinių saugumo studijų požiūriu
In the Journal:
Politologija. 2001, Nr. 3 (23), p. 21-43
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama supažindinti su identiteto / saugumo santykio samprata šiuolaikinėse saugumo studijose ir pamėginti remiantis reflektyvizmo paradigma apžvelgti kai kuriuos Lietuvos saugumo politikos aspektus. Straipsnyje teigiama, kad šalies užsienio saugumo politika yra jos identiteto formavimosi ir įtvirtinimo būdas. Analizuojant saugumo sampratą Lietuvos politiniame diskurse, daroma išvada, kad, nepaisant stiprėjančių integracinių tendencijų, šalies politiniame gyvenime vyrauja suvereniteto diskurso reikšmės, sietinos su orientacija į tautinę valstybę. Ši išvada iliustruojama apžvelgiant Lietuvos-Lenkijos santykius. [Iš leidinio]

ENThe article attempts at getting the reader familiarized with the concept of the relations between identity and security in the modern studies of security and, referring to the paradigm of reflectivism, overview certain aspects of Lithuania’s security politics. The article states that a country’s foreign security policy is a way for formation and entrenching of that country’s identity. When analyzing the concept of security in the political discourse of Lithuania, the conclusion is made that, notwithstanding the strengthening integration trends, the meanings of the discourse of sovereignty, related to the orientation towards the national state, prevail in the political life of the country. The conclusion is illustrated by an overview of the relations between Lithuania and Poland.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12062
Updated:
2018-12-17 10:51:08
Metrics:
Views: 127    Downloads: 43
Export: