Petro Griškevičiaus personalinis tinklas: tarp klano ir konsoliduotos nomenklatūros

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petro Griškevičiaus personalinis tinklas: tarp klano ir konsoliduotos nomenklatūros
Alternative Title:
Petras Grishkevicius’ personal network: between clan and consolidation of nomenklatura?
In the Journal:
Politologija. 2015, Nr. 3 (79), p. 90-126
Keywords:
LT
Valstybės vadovai; Nomenklatūra; Politiniai lyderiai.
EN
Nomenklatura; Political leader.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas sovietinės Lietuvos vadovo (1974–1987) Petro Griškevičiaus personalinis tinklas, atskleidžiant jo svarbą sovietinės respublikos lyderio siekiui įtvirtinti bei išlaikyti asmeninę nomenklatūros kontrolę ir balansą, tam panaudojant tiek tam tikros srities profesionalus (funkcinis tinklas), tiek jam asmeniškai ištikimus kadrus (nepotinis tinklas). Profesionalų, ar funkcinio, tinklo svarba išryškinama aptariant nomenklatūros tinklų charakteristikas sovietinėje Lietuvoje. Šiai analizei naudojami personalinių tinklų, krugovaya poruka ir pasitikėjimo (angl. trust) konceptai. Straipsnyje tvirtinama, kad: 1) sovietinės Lietuvos nomenklatūros įsipareigojimas Maskvai užkardyti nacionalizmo politines formas sąlygojo tam tikrą funkcionalizmą vadovybėje: nomenklatūrininkas privalėjo būti ne tiek pirmojo sekretoriaus patikėtinis ar net jo šeimos narys, kiek aktyvus vadovas, galintis spręsti respublikos politines, ekonomines ir socialines problemas; 2) sovietinės Lietuvos lyderio žemas (palyginti) statusas sąjunginėse institucijose vedė prie tam tikros diarchijos respublikoje, kur politinę galią dalijosi LKP CK pirmasis ir antrasis sekretoriai. P. Griškevičiaus tinkle matyti atskiri segmentai („kultūrininkų“, „statybininkų“), susidedantys tiek iš nepotinio, tiek funkcinio tinklų atstovų. Šie segmentai ir buvo tas įtinklintas mechanizmas, per kurį reiškėsi sovietinės etninės federacinės struktūros suponuota nomenklatūros partikuliarizmo ir asmeninių / grupinių programų sąveika. [Iš leidinio]

ENThe notion of a clan of the first secretary in the soviet Lithuania or, in contrast, the consolidated titular nomenklatura enables to penetrate deeply into the governing of the soviet republic. Key questions here are: what kind of networks? Could the sort of networks and trust help us explain political dynamics in soviet Lithuania and the reasons why exactly the Soviet Lithuanian Communist party became the first in the Soviet Union that broke with the CPSU in 1989? What kind of circumstances and political context made possible the horizontal links among nomenklatura members and made nomenklatura likely to be a more consolidated network than a personal clan of the first secretary in such a centralized soviet system? Seeking to draw a difference between a clan and a consolidated titular nomenklatura, useful is the concept of krugovaya poruka presenting the Lithuanian nomenklatura as a cycle of functionaries bound with interpersonal ties and collective responsibility against Moscow to drain out political forms of nationalism in society. This article focuses on the personal network of Petras Griškevičius, the first secretary of the Communist party of Lithuania (1974–1987), revealing the importance of his networking in controlling the soviet Lithuanian nomenklatura. [From the publication]

DOI:
10.15388/Polit.2015.3.8430
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62742
Updated:
2018-12-17 14:04:01
Metrics:
Views: 22    Downloads: 6
Export: