Transformation of the civil servant training and qualification upgrade system in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transformation of the civil servant training and qualification upgrade system in Lithuania
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTPo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos valstybės tarnyba patyrė kelias transformacijas. Valstybės administracinė reforma buvo pagrįsta šiuolaikiniu demokratiniu mąstymu, ir siekiant ją įvykdyti sėkmingai, reikėjo per trumpą laiką parengti nemažai valstybės tarnautojų, kurie vadovautųsi demokratinėmis vertybėmis, galėtų įgyvendinti administracines reformas, formuoti naujas viešojo administravimo institucijas ir vadovautų jų personalui. Straipsnio tikslas yra aprašyti Lietuvos valstybės tarnautojų lavinimą ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos formavimąsi laikotarpiu po šalies nepriklausomybės atgavimo ir taip pat pavaizduoti galimą sistemos vystymąsi ateityje toliau vykstančios globalizacijos ir integracijos į Europą šviesoje. Straipsnyje palyginamos įvairių sistemos dalyvių galimybės. Taip pat pabandyta apibrėžti pagrindines sistemos veiklos rezultatų dimensijas. Pateikiami duomenys apie vertybes, dominuojančias Lietuvos viešosiose institucijose ir jų pokyčius, o taip pat faktai apie institucijų organizacinę kultūrą ir jos vystymosi kryptis. Studija rodo, kad Lietuvos viešojo administravimo institucijų darbuotojų tarpe vyrauja tokios vertybės: akcentuojamos taisyklės ir procedūros, centralizuojama galia ir griežta atskaitomybė. Šių biurokratinių vertybių įsiskverbimas gali tapti kliūtimi Lietuvos viešojo sektoriaus modernizavimui, jos institucijų kokybės gerinimui ir geresnės bazės integracijai į ES institucijas sukūrimui. Dauguma valstybės tarnautojų norėtų, kad šios biurokratinės vertybės ateityje stiprėtų. Didžiausias neatitikimas tarp norimo ir esamo lygio yra tokiose vertybėse kaip požiūris į darbuotoją, iniciatyva, kūrybiškumas.Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnautojai, apmokymai.

ENThe purpose of this article is to portray the process of Lithuania's civil servant training and qualification upgrade system formation in the period of time after the country's independence was regained and also to depict possible future developments of this system in light of ongoing globalisation and European integration. Comparisons of opportunities available to different participants of the system are used throughout the article. Also, an attempt was made to define the main dimensions of the results of the system's operation. Data on the values that dominate within Lithuania's public institutions and their dynamics as well as facts about the organisational culture of the institutions and directions of its development are presented in the article. A summation and conclusions are also provided. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2402
Updated:
2013-04-28 15:39:33
Metrics:
Views: 17
Export: