Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčiai Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčiai Lietuvoje
Alternative Title:
Changes in the civil servant training and qualification upgrade system in Lithuania
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2005, Nr. 2, p. 94-101
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos formavimąsi Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo ir galimas šios sistemos tolesnės raidos alternatyvas besivystančios globalizacijos ir Europos integracijos sąlygomis. Naudojami skirtingų sistemos dalyvių veiklos galimybių palyginimai. Pamėginta apibrėžti šios sistemos veiklos rezultatų pagrindines dimensijas. Straipsnyje pateikiama medžiaga apie Lietuvos valstybės institucijose vyraujančias vertybes ir jų sklaidos tendencijas, institucijų organizacinę kultūrą ir jos raidos kryptis. Pateikiami apibendrinimai ir išvados. [Iš leidinio]

ENThe article seeks to describe the formation o f public servants training and professional development system in Lithuania after the restoration of independence and possible alternatives for the further development of this system under conditions or globalisation and European integration. Two comparisons or performance perspectives of different acrors in the system are employed. An attempt to determine the main dimensions of the system performance results is made. The study presents the material on the values and tendencies of their dissemination prevailing in Lithuanian state institutions as well as corporate culture of institutions and its trends of development. Generalisations and conclusions are also provided. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5882
Updated:
2017-03-28 15:21:33
Metrics:
Views: 23
Export: