Viešasis interesas valstybinio reguliavimo požiūriu: sampratos analizė ir formulavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešasis interesas valstybinio reguliavimo požiūriu: sampratos analizė ir formulavimas
Alternative Title:
Public interest in the context of State Regulation: Analysis and Development of the Concept
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 76, p. 36-53
Keywords:
LT
Reguliavimas; Viešasis interesas.
EN
Public interest; Regulation.
Summary / Abstract:

LTNustačius viešojo intereso svarbą atsižvelgiant į jo vietą reguliavimo teorijose, siejant jį su viešąja politika ir viešuoju administravimu, straipsnyje teoriškai tiriama viešojo intereso koncepcija. Viešojo intereso analizė atliekama remiantis keturiais istoriškai susiformavusiais požiūriais į viešąjį interesą – visuomeninės sutarties požiūriu, viešojo intereso kaip didžiausios naudos išraiškos (utilitarizmo) požiūriu, viešojo intereso kaip pusiausvyros požiūriu bei viešojo intereso kaip aukštesniojo tikslo požiūriu, taip pat išanalizuota šiuolaikinė viešojo intereso samprata. Straipsnio rezultatas – remiantis moksliniais laimėjimais, publikuotais teorinėje literatūroje, pateikta patikslinta viešojo intereso sampratos formuluotė, kuri yra tinkama atlikti vadybos tyrimą bet kuriame ūkio sektoriuje ir korektiška politikos mokslo požiūriu. Straipsnis yra teorinio pobūdžio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešasis interesas; Reguliavimas; Public interest; Regulation.

ENThe article provides a theoretical study of the concept of the public interest and argues the importance of the public interest with regard to its role in the theories of management and in relation to public policy and public administration. The analysis of the public interest is performed following four historical approaches to public interest: the social contract approach; public interest as an expression of the greatest utility (the utilitarian approach); public interest as an equilibrium; and public interest as a higher goal. The contemporary understanding of public interest is also analysed. On the basis of scientific research published in the theoretical literature, the article provides an improved formulation of the concept of the public interest that is suitable for application in management studies in any area of the economy and is correct with regard to political science. The article is theory-oriented.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6212
Updated:
2019-12-12 17:24:54
Metrics:
Views: 39    Downloads: 8
Export: