Elektroninio parašo naudojimo vidaus rinkoje problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninio parašo naudojimo vidaus rinkoje problemos
Alternative Title:
Issues of operation of electronic signatures in the internal market
In the Journal:
Teisė. 2013, t. 87, p. 86-111
Keywords:
LT
Elektroninis parašas; Elektroninio parašo direktyva.
EN
E-Signature; E-Signature Directive.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama priežasčių, lėmusių Direktyvos įgyvendinimo problemiškiausius aspektus, visuma. Siekiama identifikuoti svarbiausius Direktyvos ir jos įgyvendinimo trūkumus tose srityse, kurios turi reikšmingiausią įtaką tarpvalstybiniam elektroninio parašo veikimui (Direktyvos 4 straipsnio 2 dalis). Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama Direktyvos ir ją įgyvendinančių ES teisės aktų bei kitų dokumentų analizei, taip pat glaustai pateikiamas Pasiūlymo dėl Reglamento įvertinimas. Taip pat atkreipiamas dėmesys į keletą pasirinktų kritiškai vertinamų Direktyvos įgyvendinimo Lietuvos teisinėje sistemoje aspektų, išryškinami atskiri elektroninio parašo veikimo ir naudojimo ypatumai Lietuvoje. Be to, glaustai analizuojamos Komisijos pasiūlymų dėl Reglamento prielaidos. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle analyses the set of reasons, which have conditioned the failure of the functioning of the Directive. The author discusses the most topical aspects pertaining to achievement of cross-border operation of electronic signatures in the internal market, especially those, which have become real obstacles for the free circulation of electronic signatures (Article 4, paragraph 2). This paper focuses on analysis of the Directive, those EU legal acts, which have been designated for its implementation acts as well as other related EU documents. This article also focuses on few selected aspects critical for assessment of transposition of the Directive into Lithuanian legal system, highlighting some of the peculiarities of operation and use of electronic signature within the boundaries of Lithuanian legal system. The paper also presents a concise analysis of the preconditions for the regulatory framework as newly proposed by Commission. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51322
Updated:
2019-06-21 20:30:23
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: