Peculiarities of defence of public and private interests

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of defence of public and private interests
Alternative Title:
Viešojo ir privataus intereso gynimo ypatumai planuojant statybas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 2 (12), p. 75-83
Keywords:
LT
Statybų teisė; Privatus ir viešas interesas.
EN
Construction law; Private and public interests.
Summary / Abstract:

LTPlanuojant statybas neretai pažeidžiamos ir trečiųjų asmenų teisės. Praktikoje, ginant šias teises, dažnai susiduriama su problema: privatiems asmenims yra ribojama teisė ginti viešąjį interesą, nors pati viešojo intereso samprata nėra vienareikšmiškai apibrėžta teisės aktuose, teismai taip pat skirtingai traktuoja šią sąvoką. Pažeidžiant viešąjį interesą, dažnai yra pažeidžiamos ir privačių asmenų teisės ir atvirkščiai. Todėl nėra aišku, kada tretieji asmenys gali ginti savo teises, nelaikant šio veiksmo viešojo intereso gynimu. Valstybės teisėti interesai Lietuvoje ne visada tinkamai ir efektyviai ginami. Daugelis valstybės ir savivaldybių institucijų, kurios turėtų ginti šiuos interesus, savo funkcijas viešojo intereso gynimo srityje atlieka netinkamai. Prokuratūra šio metu yra bene vienintelė institucija, turinti bendrąją kompetenciją ginti viešąjį interesą civilinėse ir administracinėse bylose, tačiau minėto intereso gynimas yra virtęs antraeiliu reikalu. Nevyriausybinės organizacijos taip pat retai ir nepakankamai efektyviai realizuoja teises ginti viešąjį interesą. Šio straipsnio tikslas - atlikti viešojo intereso visuomenėje ir teismų praktikoje analizę, apibrėžti viešojo intereso sąvoką, jo gynimo ribas planuojant statybas, išnagrinėti šio intereso atribojimo nuo privataus LR teisėje ir teismų praktikoje problemas. [Iš leidinio]

ENConstruction pianning infringes third party rights quite often. Real cases of defence of such rights frequently face a problem: the right of private persons to defend public interest is iimited. though the concept of pubiic interest itself is not unambiguously defined in legislation; the courts also have different interpretations of this concept. Infringement of public interest often means infringement of private person rights and vice versa. Thus it is not clear when third persons can defend their rights without consideration of this act as defence of pubiic interest. This article aims to anaiyse pubiic interest in the context ofthe society and of cotirt practice, to define the concept of pubiic interest and the ümits of its defence in construction planning, and to examine issues related to separation of this interest from private interest in iaws ofthe Republic of Lithuania and in judiciai practice. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17079
Updated:
2018-12-17 12:16:20
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: